Insteker

Middelste deel van het boeisel bij een botter.