Brabantse boot

Scheepstype (In het Stamboek opgenomen in de groep Boten)
Bij de Brabantse boot bestonden de zijden uit twee gangen met daarboven een berghout. Het was een geheeI open roeiboot met voor en achter Iosse plechten. De Brabantse boot werd veel gebruikt aIs schippersboot. Later is men ook met de boot gaan zeilen. de boot heeft van oorsprong geen zijzwaarden.