Brabantse boot

Bij de Brabantse boot bestonden de zijden uit twee gangen met daarboven een berghout. Het was een geheeI open roeiboot met voor en achter Iosse plechten. Afmetingen: 3,5 a 4,5 x 1,5 m. De Brabantse boot werd veel gebruikt aIs schippersboot.

Terug naar vorige pagina