Am

Grootspant oppervlak, oppervlak van de grootste spantdoorsnede onder de waterlijn.