Boeieraak

Scheepstype  (Valt in het Stamboek binnen de groep Aken)
Deze jachten zijn primair een ontwikkeling uit de grote boeierjachten van de 19e eeuw. De benamingen Lemsterjacht en Lemsteraak werden reeds in de twintiger jaren ook wel eens gegeven aan grote schepen, die ook wel boeier of boeieraak werden genoemd (en die in vorm dan ook overeenkwamen met de boeiers uit die tijd).
Een ander type, ook boeieraak genoemd, is waarschijnlijk via de grote rivieren in Zeeland verzeild geraakt. Hoewel de naam doet vermoeden dat de boeieraak meer een boeier was, was het een echte aak. Het vlak is voor en achter hoogopgebrand en versmalt sterk. Voor ligt het tegen het boeisel aan en achter tegen een grote balk die het boeisel vervangt.