Fries jacht

Scheepstype (eerder aangeduid met "boat" en later met "jagt").
Open ronde jachten van 5 - 7m lengte over de stevens, voorzien van berghouten en vaak kluisborden en beretanden en een smal roer, bekroond met een leeuw of ander symbolische dier. De berghouten zijn doorslaggevend. De term “rond jacht” heeft, in tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, geen betrekking op de dwarsdoorsnede op het grootspant doch op de horizontale omtrek die bij een Fries jacht een eivorm met de punt naar achteren heeft.