Zetboord

Losse verhoging van boeisel. Ook Settelboord.