Rak

Deel van vaarwater. Ook lijn bij Boeier van gaffelklauw naar beneden.