Muizeling

Gaatjes in de spanten om lek- en ander water door te laten stromen naar laagste punt schip.