Kastje

Het woord 'kastje' is een soortnaam. Er bestond bijvoorbeeld ook een Rijnkast. De 'Kempenaar' (lengte 50 m, breedte 6.60 m) zou ook tot het kasttype gerekend kunnen worden.