Koolteer

​Zwarte koolteer is een goedkoop bijproduct van de gasfabricage uit steen­kool. Voor toepassing op hout is het minder geschikt, omdat het de poriën verstikkend afdicht. Voor het onderwaterschip werd deze verfstof daarom wel verdund met 'carbol' of 'carbolineum'.