Boomijzers

Ook scepter. IJzeren vorken op de boorden om de boom en pikhaak op te leggen.