Bergense schouw

Scheepstype  (Valt in het Stamboek binnen de groep Schouwen)
Eén der benamingen voor de Zeeuwse schouw. Het was alleen in Zeeland algemeen gebruikelijk om een scheepstype te noemen naar zijn thuishaven, ook al bestond tussen beide geen enkele verband.