Wedstrijdmaat

Ook als WM of W.M. afgekort. Vanaf 1896 werden Ronde en Platbodemjachten ingedeeld in 6 klassen naar grootte van hun zgn. Wedstrijdmaat. Deze werd vastgesteld op basis van een formule, waarin Lengte en Zeiloppervlak  de parameters waren. Dit wedstrijdreglement bleef de jaren erna vrijwel onveranderd en gehandhaafd tot 1922. Na 1922 geldt deze voorgiftregeling alleen nog voor kajuitjachten. In 1908 werd ook de maximale hoogte van de kiel vastgelegd en in 1915 werden zeilnummers ingevoerd met de zeiltekens (twee letters) beginnend met de O: OA tm OF.