Snik

Scheepstype (De snik is een zeer oud type Fries schip).
Men kan het schip het best aanduiden als een tjalk met een rechte voorovervallende stevenbalk. Over dit scheepstype is betrekkelijk weinig bekend. De naam snik is al heel oud en werd ook gebruikt voor een oud type binnenschip dat als vracht-, vissersschip en als trekschuit werd gebruikt.