Snik

De snik is een zeer oud type Fries schip wat men het best kan aanduiden als een tjalk met een rechte voorovervallende stevenbalk. Over dit scheepstype is betrekkelijk weinig bekend. De naam snikis al heel oud en werd ook gebruikt voor een oud type binnenschip dat als vracht-, vissersschip en als trekschuit werd gebruikt. 

Er bestaan nog enkele snikken waarvan er een als jacht wordt gebruikt. Duidelijk zijn hierbij de kenmerken van de snik te herkennen. Snikken schijnen met hun iets scherper gebouwde voorschip goede zeilers te zijn. Zij konden echter over hun lengte genomen minder lading innemen, wat waarschijnlijk de reden is dat ze in minder aanzien waren dan de tjalk.

Terug naar vorige pagina