Snikken

De snik is een zeer oud type Fries schip wat men het best kan aanduiden als een tjalk met een rechte voorovervallende stevenbalk. Over dit scheepstype is betrekkelijk weinig bekend. De naam snikis al heel oud en werd ook gebruikt voor een oud type binnenschip dat als vracht-, vissersschip en als trekschuit werd gebruikt. Het is ook zeer wel mogelijk dat de snik de voorloper is van de tjalk en zijn basisvorm ontleent aan de oorspronkelijk aan beide zijden scherpe koffen en nog verder in het verleden aan de overnaads gebouwde handelsschepen die in de scandinavische landen bij het begin van onze jaartelling werden gebruikt. Overigens verraadt de hele Friese scheepsbouw noordelijke invloeden, wat niet verwonderlijk is want al vanouds dreven de Friezen handel op de Oostzeelanden.