Stichting Behoud Hoogaars

Rond 1900 voeren er in de Zeeuwse Delta  wel 1000 grote en kleine zeilende vissersschepen. Houten schepen met een platte bodem, ook geschikt voor ondiep water. Een zeer karakteristiek scheepstype was de hoogaars. Het zijn unieke houten schepen, herkenbaar aan de hoge achterkant. In de loop der jaren zijn er daar nog maar heel weinig van overgebleven. In 1990 is daarom de Stichting Behoud Hoogaars (SBH) opgericht met als doel het varend houden van de authentieke hoogaars en het erfgoed van de Zeeuwse visserij te bewaren.

Schepen

De stichting heeft vijf traditionele houten schepen, één houten “wrak”  en een kleinere, ‘Hollandse boot’ in eigendom.

www.hoogaars.nl

CONSENT, documenteren en verslagleggen

De doelstelling van het tijdschrift is het documenteren en verslag leggen van de geschiedenis van de oude zeilvaart in de Scheldedelta, en van de aan het maritieme bedrijf verwante industrieën, ambachten, leef- en werkomstandigheden. Naast dit artikel over de 'Atalante' zijn er nog veel meer artikelen verschenen over Zeeuwse schepen. In ons hoofdstuk Publicaties kunt u daarvan een overzicht vinden.

Vier historische scheepswerven langs de Schelde werken samen

De CNR-werf te Rupelmonde, de werf te Baasrode, de werf C.A.Meerman te Arnemuiden en de Museumhaven te Zierikzee. De doelstelling van het Vier Werven Overleg is het maritieme verleden van de Scheldemondregio in het licht te stellen en te promoten om de historische eenheid ervan te benadrukken. Over de landsgrenzen heen, creëert het een duurzaam samenwerkingsverband rond het varend cultureel erfgoed. Een toeristisch lint doorheen de regio met de 4 participerende (museum)werven als ankerplaatsen.

Alle schepen

De schepen van de Stichting Behoud Hoogaars in het Stamboek

Terug naar vorige pagina