Albatros

Albatros

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontwierp Ir. H. Vreedenburgh het stalen jacht Albatros. Deze schokker had een lengte over stevens van 9,84 m., een grootste breedte van 3,30 m. en een zeiloppervlak van ruim 43 m2. in grootzeil en botterfok. Het ontwerp bleek een mijlpaal in de ontwerpgeschiedenis van de Nederlandse platbodemschepen. Het bestuur van de nog jonge Stichting Ronde en Platbodemjachten onderkende die betekenis en gaf het ontwerp een grote plaats in het standaardboek 'Ronde en Platbodemjachten', dat onder redactie was van Mr. Dr. T. Huitema.

De schokker 'Albatros' is gebouwd op de scheepswerf H.F. Bocxe in Ter Aar.

Hans Vandersmissen schrijft in de Spiegel der Zeilvaart in 1980 in zijn artikel "Een kleine Schokkergeschiedenis" het volgende:
Gelukkig werden en worden er ook traditionele jachten geschapen, die wel degelijk voor iedereen aanvaardbaar zijn. Een goed voorbeeld daarvan is het, in 1955 door ir. H. Vreedenburgh ontworpen schokkerjacht 'Albatros'. De schokker is één van de meest karakteristieke vaderlandse platbodems en ook het type met de meest bezongen zeewaardigheid. Niet alleen loodsen en vissers, maar ook redders wisten de schokker te waarderen als een droog en waakzaam schip. Merkwaardigerwijs genoot de schokker als jacht nooit een grote populariteit. Daarin bracht Vreedenburgh's schokker verandering; als hij in het begin van de jaren zestig een haven aandeed was de 'Albatros' de enige schokker. Tien jaar later lagen de zusterschepen vele rijen dik.

Eigenschappen

Plaquette nummer:76 Zeil nummer: VC41
Categorie:D Tekening nummer:
Type:Schokker

Bouw

Bouwjaar:1956 Ontwerper:H. Vreedenburgh
Werf:H.F. Bocxe Werf plaats:Ter Aar
Motor:Inbouw Motor type:
Materiaal romp:Staal Materiaal kajuit:Staal
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:9,84 m Breedte berghout:3,30 m
Diepgang:0,65 m Masthoogte water:11,50 m
Oppervlakte grootzeil:25,30 m2 Oppervlakte fok:18,20 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:43,50 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Register Varend Erfgoed Nederland

Registratie nummer:3315 Registratie datum:27-02-2019
Geregistreerd als:Varend Erfgoed

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1956 – 1986 H. Vreedenburgh en E.G.H. Vreedenburgh , 's Gravenhage - later België ( Albatros)
1986 – 1990 R. Baron v.d. Borch tot Verwolde van Vorden, 's-Gravenhage ( Albatros)
1990 – 2002 G. Hoogeveen, Dronten ( Albatros)
2002 – Nu (laatst bekend) J. Willems, Groningen ( Albatros)

Geschiedenis

1956

1956

1956: Inschrijving 'Albatros' in Stamboek

1980

mei 1980

mei 1980: Spiegel der Zeilvaart mei 1980: Een kleine Schokkergeschiedenis

Hans Vandersmissen schrijft: Dankzij de enorme groei van de pleziervaart in de jaren zestig en zeventig van onze eeuw, toen het ons economisch nog voor de wind ging, hebben ook de traditionele Nederlandse scheepstypen zich in een sterk toenemende belangstelling kunnen verheugen. Vroegere bedrijfsvaartuigen werden gerestaureerd of aangepast als jacht, waarbij ze soms op hopeloze wijze werden verkracht, maar in elk geval drijvend gehouden. Zelfs werd het platbodemjacht zó opgestuwd in de vaart der volkeren dat nieuwbouw in serie ontstond. Omdat de oude pleziervaarderskwaal, voor zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk accommodatie verkrijgen, ook zijn weg vond in platbodemontwerpen, waren de resultaten niet altijd even mooi. Dat gaf aanleiding tot een vaak hooglopend getwist over wat nu traditioneel aanvaardbaar, en wat laakbaar was; hoe hoog mocht de tomatenkas worden om van een lemmeraak een bastaard te maken? Eveneens vlogen en vliegen rekkelijken en preciezen elkaar regelmatig in de haren over het al of niet oirbaar zijn van nieuwe materialen: "dacron en plastic is pervers", roept de ene groep; "staal was in de vorige eeuw ook vies en mijn polyester wyldsjitter vaart uitstekend en is heus wel mooi".
Gelukkig werden en worden er ook traditionele jachten geschapen, die wel degelijk voor iedereen aanvaardbaar zijn. Een goed voorbeeld daarvan is het, in 1955 door ir. H. Vreedenburgh ontworpen schokkerjacht 'Albatros'. De schokker is één van de meest karakteristieke vaderlandse platbodems en ook het type met de meest bezongen zeewaardigheid. Niet alleen loodsen en vissers, maar ook redders wisten de schokker te waarderen als een droog en waakzaam schip. Merkwaardigerwijs genoot de schokker als jacht nooit een grote populariteit. Daarin bracht Vreedenburgh's schokker verandering; als hij in het begin van de jaren zestig een haven aandeed was de 'Albatros' de enige schokker. Tien jaar later lagen de zusterschepen vele rijen dik.

Het hele verhaal in "De Schokker 'Voordewind' (en de 'Albatros') en hun voorgeschiedenis".

1986

1986

1986: Documentatie Schokker 'Albatros' bij verkoop door H. Vreedenburgh

2011

2011

2011: Foto's 'Albatros' onder zeil

(foto Steven Boelaars)
(foto Steven Boelaars)
(foto Steven Boelaars)
(foto Steven Boelaars)

2016

18 februari 2016

18 februari 2016: Bericht van Thierry Danz uit Philadelphia USA

Thierry Danz schrijft:
Van 1947 tot rond 1955 lagen het Fries jacht 'Peep', de Staverse jol 'Stamper', mijn ouders en andere vrienden bij de jachthaven Kreuger (nu "Het Drijfhuis") in Aalsmeer aan de Westeinder. Rond 1955 zijn mijn ouders en de familie Van Viersen daar vertrokken en hebben de boten aan een landje gelegd dat een gemeenschappelijke vriend elders in Aalsmeer had gepacht. Tijdens de WZW in 1963 zag Joop de schokker 'Albatros' van Ir. Vredenburg op zaterdag. De zondag daarna heeft Joop zich aan boord gepraat en nam mij (ik was toen 15) mee. Zo hebben Joop en ik voor het eerst met Vredenburgh in de WZW gezeild. Dat heeft geleid tot Joop's beslissing om een casco van een schokker te bestellen en hij heeft daarna de 'Peep' verkocht. Bijgaand foto's uit de periode 1963-1968.

Foto Thierry Danz Philadelphia USA - 1963
Foto Thierry Danz Philadelphia USA - 1963
Foto Thierry Danz Philadelphia USA - 1965
Foto Thierry Danz Philadelphia USA - 1965
Foto Thierry Danz Philadelphia USA - 1968
Foto Thierry Danz Philadelphia USA - 1968

De geschiedenis van de eerste zeilen van de 'Albatros'

Toen Joop van Viersen zijn schokker 'Adebar' lhad laten bouwen, heeft hij eerst een tijd gevaren met de oude zeilen van de 'Albatros'. Later heeft Joop deze zeilen nog doorverkocht aan Geert Hesse, die er een tijd mee op zijn zeeschouw 'Vrouwe Petronella' heeft gevaren.

12 oktober 2016

12 oktober 2016: Schokker 'Albatros' in Stamboek "geactiveerd"

2017

11 september 2017

11 september 2017: Jachthaven 'Port Henry' op het Duitse waddeneiland Borkum

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht