Scheepswerf Bocxe - Ter Aar

Jan Bocxe (1784-1859) vestigt zich in Aarlanderveen nabij Alphen aan den Rijn op een bestaand scheepswerfje. Zijn zoon Willem Bocxe (1819-1875) zet dit bedrijf voort. In 1875 neemt Jan Bocxe (1848-1932) de scheepmakerij over.  Daarna wordt in 1904 de werf overgenomen door Jan Bocxe. Jan versplaats in 1913 verplaatst de werf naar een nieuwe lokatie aan het Noordeinde in Aarlanderveen. Daar worden schepen gebouwd van 20 x 3.75 meter. Op deze werf worden ook de eerste motorboten, vletten en zandbakken tot ca. 65 ton gebouwd. In 1927 verhuist Jan Bocxe voor de tweede maal en hij begint een nieuwe werf aan de Hoekse Aar, een zijtak van het Aarkanaal in Ter Aar.

Direct na de oorlog in 1945 neemt Hein Bocxe (1913-1978) de zaak over. In de jaren zestig moderniseert hij de werf en bouwt een nieuwe loods. Jan Bocxe (1948) en Frans Bocxe (1950) treden in 1974 toe tot de Fa. H.F. Bocxe en Zonen. In 1982 bouwen zij een nieuwe langshelling voor schepen tot 50 meter. In 1988 nemen zij de werf van H. Boot en Zonen in Delft over. De werf in Ter Aar blijft nog tot 1996 in bedrijf, waarna per 1 januri 1997 de derde verhuizing van de werf plaatvindt en voortaan alle activiteiten vanuit Delft worden verricht. Op de werf van Bocxe in Ter Aar zijn naast diverse andere jachten, 18 Vreedenburgh-schokkers gebouwd, waarvan er een groot aantal zijn ingeschreven in het Stamboek.

Alle resultaten

Schepen gebouwd bij Bocxe in Ter Aar ingeschreven in het Stamboek

Scheepswerf Bocxe in de Spiegel der Zeilvaart

Scheepswerf Bocxe bestond in 2001 175 jaar. Het is een echt familiebedrijf van generatie op generatie, waar sinds 1969 Jan en in 1974 Frans Bocxe samen de directie over voeren. Dat het bedrijf zo goed loopt is onder andere te danken aan een goede taakverdeling tussen de broers. Frans houdt zich bezig met het administratieve gedeelte en Jan is de man van de techniek. Sinds de oprichting in 1826 zijn er op het bedrijf zo'n driehonderd schepen gebouwd. Waren het aanvankelijk vooral kleine werkschepen, zoals pramen, later werden er regelmatig binnenvaartschepen gebouwd. Toen het eind jaren zestig minder goed liep in de binnenvaart ging vader Hein over tot het bouwen van o.m. Vreedenburgh schokkers. In totaal liepen er zo'n achttien van stapel. Ook bouwden ze een grundel, twee motorsailers, enkele Wadders, motorkruisers en schouwen.

Toen in 2002 het eerste artikel over het 175-jarig bestaan van de werf verscheen, studeerde Frans, de zoon van Jan, nog Scheepsbouwkunde aan de HTS in Haarlem. Hij liep stage bij Scheepswerf 'De Hoop' in Lobith, bij De Vries in Aalsmeer en bij een groot constructiebedrijf en 3 maanden op de werf in Delft. Hij koos er daarna voor om in het familiebedrijf te gaan werken. De jonge Frans bleek in hart en ziel een ondernemende scheepsbouwer. Al in 2007 werd hij medevennoot in de VOF Scheepswerf Bocxe, samen met zijn vader Jan en oom Frans. 'Het mooie en uitdagende van het werk op een scheepswerf is dat niet één dag hetzelfde is, je een mooi stuk vakwerk kan maken en dat je in direct contact staat met de klant,' zegt de jonge Frans. 

pdf SdZ 2002 April nr 03 - Scheepswerf Bocxe 175 jaar Zes generaties Scheepsbouwers op 4 locaties

pdf SdZ 2014 Juli-Augustus nr06 - De zevende generatie van de familie Bocxe treedt aan

Terug naar vorige pagina