Overzicht verdwenen, gesloopte en gedocumenteerde boeiers na 1890

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "De Boeier" in 2005: "Van veel boeiers die verdwenen of gesloopt zijn, hebben wij soms toch nog interessante bijzonderheden kunnen terugvinden, hetzij dat van de oudste schepen tekeningen of andere documenten bewaard gebleven zijn, of dat zij door modelbouwers zijn vereeuwigd." In het boek staat ook een overzicht van bekende boeiers na 1890 met daarbij aangegeven of ze nog in de vaart zijn. In de jaren-50 heeft de Stamboek-archivaris een aantal (meestal) verdwenen boeiers gedocumenteerd.

Van veel boeiers die verdwenen of gesloopt zijn, hebben wij soms toch nog interessante bijzonderheden kunnen terugvinden, hetzij dat van de oudste schepen tekeningen of andere documenten bewaard gebleven zijn, of dat zij door modelbouwers zijn vereeuwigd. Een groot aantal van de ruim een eeuw geleden in Nederland gebouwde plezierjachten, waaronder verschillende boeiers, is naar de overzijde van de Noordzee verdwenen.
Met name na de Eerste Wereldoorlog zijn veel boeiers en andere platbodemjachten naar Engeland verkocht, mede omdat in de nasleep ervan nog geruime tijd aldaar geen jachten gebouwd konden worden. Het gedenkboek dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging 'De Maas' in 1951 uitkwam, bevat hierover de volgende passage: In het crisisjaar 1921 werden door een makelaarskantoor per prijscourant, voor Engeland bestemd, niet minder dan 27 ronde of platbodemjachten te koop aangeboden.
Twee jaar later voeren er reeds een dozijn onder de Engelse vlag en hield men in Engeland wedstrijden voor deze scbepen. Opmerkelijk is dan dat enkele hiervan, zoals we zuJlen zien, ook weer naar hun thuisland zouden terugkeren. Een aantal boeiers die in oude documenten of wedstrijdlijsten genoemd worden, zal de lezer in dit boek niet terugvinden, evenals verschillende die in het Nederlandsch Jachtregister nog vermeld staan. Slechts die schepen waarvan naar onze mening genoeg exacte en interessante gegevens achterhaald konden worden, zijn in dit hoofdstuk beschreven.

Boeiers in Nederland in het laatste decennium van de negentiende eeuw (in alfabetische volgorde)

Naam
omstreeks 1900
Bouwer Bouwjaar Eigenaar, woonplaats
omstreeks 1900
Naam
omstreeks 2000
AGONISMA Smit, Slikkerveer 1899 J. Smit, Slikkerveer  
ALBATROS Bernhard, Amsterdam 1895 D. Slis Pan, Middelharnis  
ANTONETTA     H. Steeman Azn, Abcoude  
ANTONIA JACOBA     A.C. Lefering, Amsterdam  
BATO Van der Zee, Joure   A. en B. Bakker, Amsterdam  
BEVER   ±1770 Y. Wouda, Sneek Bever
BRUNETTE Bernhard. Amsterdam 1884 H. Molenpage. Amsterdam  
CASTOR   1830 J.R. Beekhuis, Buitenpost  
CATHARINA ELISABETH Van der Zee, Joure 1888 J.Th.C. van Campen, Amsterdam  
CONSTANTER Van der Zee, Joure 1877 Jhr A.J. van Sminia, Oudkerk Constanter
GYMBA     C. Klaverwijden, Amsterdam  
DE BATAVIER     W. Bakker, Leeuwarden/Amsterdam  
DE JONGE DIRK Van der Zee, Joure 1865 D.J. Bakker, Sneek  
DE ZWIJGER     F.O. Sleeswijk, Lemmer  
DIENA GESIENA     H.G. Koster H.Gzn, Amsterdam  
ELISABETH Bernhard, Amsterdam 1887 P. Altink Jr  
ELISABETH     C. Hooijkaas, Rotterdam  
EVA (ex Charlotte) Van der Zee, Joure 1881 Thiebout en Van der Biesen, Zwolle Albatros
FATA MORGANA Bernhard, Amsterdam 1889 F.J.H. de Wetstein Pfister en C.Th.F. Thurkow,
Den Haag
Phoenix
FENNA Bernhard, Amsterdam 1894 N.J.C. Lette van Oostvoorne, Amsterdam Ludana
FLIEUSEN     R. Verloren van Themaat, Delft  
FORTUNA     Joh. Fortuin, Sneek  
FRIESLAND
(ex Uitspanning)
Holtrop, Ijlst 1843 J. Minnema de With, Leeuwarden Tjet Rixt
FRISO Van der Zee 1894 B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden Friso
GO-AHEAD     P.J. Ploos van Arnstel, Amsterdam  
HENDRIKA Bernhard, Amsterdam 1884 W.V. Havie, Amsterdam  
HENRIETTE Van der Zee, Joure 1860 J.A. Vos van Hagestein, Dordrecht  
HERMINA     G.H. ter Horst. Sneek  
HORA     W. Heijbroek. Amsterdam  
JAN SPANJAARD Van der Zee, Joure 1898 Rijkswaterstaat, Nieuwe Diep  
KAMPIOEN Smit, Slikkerveer 1897 J. Smit, Slikkerveer  
MARIA Maes, Burcht (B) 1881 A.T.F. Hendrichs, Amsterdam  
MEEUW     S. Barendrecht, Maassluis  
MIGNON     H. J. van Meeteren, Amsterdam  
NOORD-HOLLAND Van der Zee, Joure 1878 Rijkswaterstaat, Hoorn  
NOORDSTER Croles, IJlst 1866 H.W. Baron van Pallandt van Neerijnen, Den Haag  
NORA Bernhard, Amsterdam 1885 J.F. Bangen, Amsterdam  
PARKELER Bernhard, Amsterdam 1887 G. Roeters van Lennep, Amsterdam  
PHOENIX   ±1775 W. en A. Visser, Heeg  
PRINS HENDRIK Van der Zee, Joure 1873 H.H. Hopperus Buma, Heemstede  
ROELOFFINE     J.F.H. Herfst, Amsterdam  
SEMPER IDEM Van der Zee, Joure 1890 G.W. Luns. Capelle a/d IJssel Semper Idem
SIRENE     A. Noltee, Brielle  
SNELHEID     H,J. Visser, Gaastmeer  
SPERWER Van der Zee, Joure 1886 C. Jurrjens, Amsterdam Sperwer
STAD SNEEK     T. Risselada, Sneek  
STANDFRIES Van der Zee, Joure 1873 Jhr C. van Eysinga, Leeuwarden  
STAVO   11775 Jhr F.J.J. van Eysinga, Leeuwarden  
TELEPHOON Bernhard, Amsterdam 1884 H. Bernhard Jr. Amsterdam  
VOLHOUDER Holtrop, IJlst 1825 C. Bruijnings, Amsterdam  
WILHELMINA Bernhard, Amsterdam 1884 C. Jaski, Amsterdam  
WILHELMINA Van der Zee, Joure 1891 W. Bakker, Amsterdam  
ZEEPAARD Van der Zee, Joure 1883/4 Rijkswaterstaat. Kampen  
ZWALUW     H.H. Fontein, Leiden  

Boeiers uit het oudste register van gemeten wedstrijdjachten 1890 - 1896

NAAM EIGENAAR, WOONPLAATS LID VAN GEMETEN IN Ls/Bb (m) WT  
AGONISMA Joh. Smit, Slikkerveer   1895 7,68/3,08 4,2  
ALBATROS D. Slis Pzn, Middelharnis KNZRV 1895 8,10/3,60 5,7  
- idem - D. Slis Pzn, Middelharnis KNZRV 1896 8,10/3,60 5,7  
ANNIE C.A. Volk, Amsterdam RZV De Amstel 1892 7.94/3,20 5,1 1)
ANTONETTA H. Steeman Azn, Abcoude ZRV Gouwzee 1895 7,03/2,98 3,8  
BATAVIER Mr W. Bakker, Amsterdam ZRV De Amstel 1890 7,60/2.96 4,1  
BATO A.B. Bakker, Amsterdam ZV Het Y 1893 12,90/4,10 14,0  
H. Molenpage, Amsterdam RZV De Hoop 1891 10 57/3,62 8,4  
BRUNETTE
- idem - H. Molenpage, Amsterdam RZV De Hoop 1893 10.61 3.62 8,4  
CATH. ELISAB. Th.J.C. van Campen, Amsterdam ZV Het Y 1890 H. )5 1.52 5,9  
CYMBA C. Klaverwijden, Amsterdam ZV Het Y 1891 6,51) 2.9(0 3,4  
DIENA GES. H. Koster HGzn, Amsterdam ZV Het Y 1895 9.85, 3.48 7,2  
EDISON C. van EIeesbeke, Antwerpen YC 1890 8,20/2,48 3,2  
ELISABETH P. Altink Jr, Amsterdam ZV Het Y 1894 11,01/4,27 11,8  
ELISABETH C. Hooykaas, Rotterdam ZV Lekkerkerk 1894 7,40/3,06 4,2  
EVA van der Biesen, Zwolle Zwolsche ZRV 1893 8,00/3,48 5,5 2)
FATA MORGANA F.J. de Wetstein Pfister, A'dam KNZRV 1892 8,79/3.62 6,6  
FLY. DUTCHMAN E. de Laet, Antwerpen SRNA 1893 8,68/3,20 5,4  
GO-AHEAD P. J. Ploos van Amstel, A'dam ZV Het Y 1890 8.00/3,56 5,7  
HORA W. Heijbroek, Amsterdam ZV Het Y 1892 8,05/3,30 5,1  
HOU MOED M. Lebret, Zevenbergen RZV Hollandia 1894 6,82/2,90 3,6 1)
JEANNE M. van Bernuth, Antwerpen SRNA 1895 12,18/3,80 12,5  
JEANNETTE L. van Holle, Antwerpen SRNA 1892 8.11/2,96 4,4  
JEANNETTE L. van Holen, Antwerpen SRNA 1895 10,00/2.88 5,8  
MARIE A.T. Frans Hendrichs. Amsterdam ZV Het Y 1890 12,84/4,06 12,5  
- idem - F.F. Hendrichs, Amsterdam ZV Het Y 1892 12,90/4,06 12,5  
- idem - F.F. Hendrichs, Amsterdam ZV Het Y 1893 12.89/4.04 12,5  
- idem - E. Godar, Antwerpen YCA 1896 12,89/4,04 12,5  
MEEUW S. Barendrecht, Maassluis   1894 6.98/2.72 3,5  
NEPTUNUS E. Blancke. Antwerpen SRNA 1892 10.48/3,44 7,8  
- idem - B. Blancke, Antwerpen SRNA 1893 10,50/3,44 7,7  
NOORDSTER J. van Nievervaart, Dubbeldam KNZRV 1890 11,43/4,00 11,0  
NORA J. Fred. Bangen. Amsterdam KNZRV 1892 8,06/3,56 5,6  
- idem - J. Fred. Bangen, Amsterdam KNZRV. 1893 8,06/3,56 5,6  
PARKELER G. Roeters van Lennep, A'dam KNZRV 1890 9.08/3.70 7,2  
- idem - G. Roeters van Lennep. A'dam KNZRV 1893 9.13/3,70 7,3  
PERSÉVÉRANCE G.M. Titsingh en B.W. van Vloten, Amsterdam KNZRV 1896 8,30/3,52 6,0 3)
SIRENE A. Noltee, Brielle RZV De Maas 1895 8,76/2,94 4,2  
SPERWER C. Jurrjens, Amsterdam ZRV De Amstel 1890 8,49/352 5,9  
- idem - C. Jurrjens, Amsterdam ZRV De Amstel 1893 8,55/3,52 6,0  
SURPRISE I.. Hallet, Gent RSC 1893 10,18/3,74 7,5  
TELEPHOON H. Bernhard Jr. Amsterdam ZV Het Y 1890 8,66/3,58 6,2  
TIPO TIP M. van Peborgh, Antwerpen SRNA 1891 11,76/4,04 12,0  
- idem - M. van Paeborg, Antwerpen SRNA 1893 11,76/4,04 12,5  
VOLHOUDER C. Bruynings, Amsterdam ZV Het Y 1895 12,60/4,26 14,5  
ZWALUW H.H. Fontein, Leiden   1890 7,02/3,02 3,8  

1) tjotter (Fries jacht), later verbouwd tot boeier
2) d.i. de vroegere "Charlotte" van Clignett
3) verwezen wordt naar folionr 155: "Catharina Elisabeth"

pdf Dr. Ir. J. Vermeer - Boeiers in Nederland in het laatste decennium van de negentiende eeuw

Stamboekarchief - Boeiers gedocumenteerd in de jaren-50

'Agonisma' - Stalen Boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9021
Opgave Petrejus

Lloyds 1899, Jaarboek de Maas 1910, Gedenkboek 50 jaar
Bouwer Joh.Smit, Slikkerveer tevens eigenaar.
1906 A.N. den Ouden, Rotterdam, 1910 A.N. den Ouden, Bolnes, 1912
J.M.C. Kievits, Dordrecht wedstrijd Hollandia 1914, 1919 kap. B. Bernhard, Amsterdam (Breewijd?, OE 1922/75 OA klasse W.M. 11.6) (zie ook Mary Jane) (zie ook Maaslust)
Jaarboekjes Sneeker ZeilClub
Wedstrijden:
1908 en 1909 Agonisma van A. van den Ouden, Bolnes, 1913 Agonisma van J. Kievits, Dordrecht.
Watersport 1912 blz. 159 en blz. 175
Wedstrijden Zaanl. Zeil. Ver. augustus 1912, de prijs in de klasse ronde- en platbodemjachten W.M. 7.5-9.5 Agonisma van J .C. Kievits, Dordrecht.
Ons Element 1922/248
De Breewijd van Bernhard is naar Engeland verkocht.


AGONISMA II - stalen boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9178
J.R. 1925
Eigenaar T. Smit te Slikkeveer. Stalen boeier 8 ton lengte 8.50 meter,, breedte 3 meter. Bouwer J. Smit, Slikkeveer 1903.
W.K. 1930 blz. 63
Familie F. Smit te Kinderdijk verkocht het boeierjacht "Agonisma II" naar Engeland; het is bestemd voor de Norfolk Broads, de binnenwateren bij Lowestoft. Het scheepje werd indertijd door Joh. Smit te Slikkerveer oorspronkelijk als midzwaardjacht gebouwd en 10 jaar geleden in een boeier veranderd. Met foto.
Gedenkboek de Maas blz. 132
In 1920 tot boeier verbouwd, had voorheen een midzwaard (was een center-board). In 1930 naar Engeland verkocht. In 1951 in Yarmouth onder de naam "Moeder de Gans".
Werfboek XIV blz. 254 aug. 1919 - A. van der Zee Joure
Nota voor de Heer Smit, Kinderdijk.
Nieuw roer met ijzerwerk f 101,70
Twee nieuwe zwaarden met sleepijzers f 602,05
Koper op roer en zwaarden& f 130,52
Koperen sterren en moeren f 17,50
Br. Mr. A.Blussé van Oud Alblas 08/06/1953
"In 1949 zag ik op de Solent een donkerblauw geschilderd stalen boeiertje" lang 8 á 9 meter genaamd "Mother Goose". Zij had lichtblauwe zeilen en "een zwart wit geblokt geschilderde masttop. In één van de laatste nrs. van Yachting World wordt dit scheepje met foto vermeld.
Opgave Hr. Petrejus
Bouwer en Ontwerper: Joh. Smit, Slikkerveer 1903.
Zeilmaker Schouten
Type: stalen, centerboord sloep
Lloyds 19u4/5/9
JB de Maas 1910 - 1919
Lloyds 1937, 1947 en 1950.
Eigenaren: 1913 C. Smit, Kinderdijk
1914 Fr. Smit, Kinderdijk
1919/24 H. Smit Jr., Kinderdijk
1924/25 T. Smit Jr., Kinderdijk
1925 J. Smit Fzn., Kinderdijk
Ons Element 1920 blz. 132
Wedstrijden "Westend". Opgemerkt wordt, dat de snelle boeier "Waterhoentje" (ex Bencor, ex Agonisma) helaas op de wedstrijden ontbrak. In Jachtregister 1925 staat de "Waterhoentje" op naam van G.N. Kaars Sypesteyn te Heemstede stalen boeier WM 7.7, lang 7.70 en breed 3.- N.J.C. Haarlem. Gebouwd bij Smit, Slikkerveer 1909. Dit is dus een ander schip dan de Agonisma van 8.80 meter.


BATO - boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9061
Gedenkboek "Het IJ" 1925 ErnstCrone
Blz. 60:"Zoo wisten de Heeren Bakker - eigenaars van de beroemde en onoverwinnelijke boeier Bato die ook toebehoord had aan hun vader, deze laatst overgebleven bestuurder der oude jachthaven - nog mede te delen, dat zij die "de IJ-zijde trouw gebleven waren op de Zuiderzee maar zelden andere pleziervaartuigen ontmoetten".
Lloyds Register of Yachts
(zie br. Huysman, 30/11/1952)
Registers nagegaan van 1911 tot 1920.
Bato - eigenaars A. en B. Bakker te Amsterdam. Gebouwd in 1891. Holtrop van der Zee - houten boeier - lang 42'3" - breed 1314". Komt in register 1920 niet meer voor.
Mededeling jachtschipper S. Hoeksema september 1954
De boeier Bato was eigendom van de Gebr. Bakker, die een handel in zuidvruchten e.d. hadden aan het Rokin te Amsterdam. Schipper was een zekere Wieger. Hoeksema heeft nog wel eens meegevaren. Ligplaats: waar nu de Jason ligt voor de brandweerkazerne aan het IJ.
Gedenkboek Het IJ blz. 105 en 107 (1855) (zie ook blz. 240).
Beschrijving van een wedstrijd in 1850 te Amsterdam, w.i. voorkomt de boeier "Bato (groter dan 10 el) van W. Bakker Bzn. te Amsterdam. (Dit was de grootste klasse) (In 1891 kan een nieuwe boeier gebouwd zijn, die dezelfde naam kreeg als haar voorganger).
J.R. 1925 blz.38
Bato - eigenaar Y. Feenstra, Schellingwoude, boeier, hout, 24 ton, overdek lang 14 meter, breed 4 meter, diep 0,9 meter. Bouwer: Holtrop van der Zee, Joure, geen jaar. Blijkens suppl. in 1925 verkocht aan Duinker te Amsterdam.
Jaarboekje Kon. Nederl. Yacht Club Rotterdam 1855
Wedstrijden te Amsterdam in juli en augustus 1854 - boeier Bato van W. Bakker te Amsterdam.
Blijkens jaarboekje 1908 van de Kon. N.Z.& R.V. te Amsterdam won de Bato van de Gebrs. Bakker de Pampusprijs 1898 en 1899.
W.K, 1932 blz 469
Te koop deurwaarder Boersma en Schroor, Sneek "snelvarende eiken echte Jouster boeier", 14 x 4 meter.
W.K. 1934 blz. 484
Te huur boeier Bato voor binnenwater, IJsselmeer of Wadden fa. J. Boomsma Scheepsbouwer te Sneek.
J.R. 1925
J. Hofstra, Sneek, houten boeier "Sneek" 10 x 2 x 0.60. Bouwer onbekend 1920.
W.K. februari 1951 blz. 65
Artikel "De schepen van het Zuiderzee Museum".
Volgens dit artikel werd het schip in 1874 bij van der Zee te Joure gebouwd als boterschip. Tijdens de bouw werd het van bestemming veranderd, het werd als plezierjacht afgebouwd. Als "Bato" was het later een beroemde verschijning op de Zuiderzee en de Friesche wateren. Vanaf 1895 kwam het op de wedstrijdprogramma's in Friesland voor. Laatste eigenaresse Mej. Knossen te Sneek.
In werfboeken van van der Zee niet te vinden, noch 1891, noch 1874.
Mededeling de Heer Bouma en de Jonge van het Zuiderzee Museum d.d. 18 december 1954: De Bato hebben zij gekregen van Mej. Knossen te Sneek, die het schip gekocht respectievelijk geërfd had van de firma Boomsma te Sneek. Daarvoor had Hofstra te Sneek het schip. Voorts wordt verteld, dat Hofstra het schip van de provincie Overijssel had gekocht en deze weer van Koning Willem III (??). Volgens Bouma heeft Ernst Crone dit schip echter herkend als de beroemde Bato van de Gebrs. Bakker te Amsterdam. Lengte van het schip + 13 meter en breed 3.60 meter.


ELISABETH - Houten boeier

Gedenkboek Het IJ
blz. 167 - In 1887 onderging de jachtvloot zelfs een uitbreiding van 6 schepen, waarvan enige nieuw gebouwd waren, zoals de boeier Elisabeth van den Heer Altink.
blz. 115 - Wedstrijden op het IJ in 1888: w.o. de boeier Elisabeth van den Heer P. Altink Jr.
blz 193 - Het jaar 1901 leverde grote aanwinsten op voor de vloot der vereniging o.a. de grote en fraai ingerichte stalen boeier Elisabeth van den Heer Altink.
blz. 198 - De Heer Altink overleed aan boord van de Elisabeth in Zeeland (1904)
Foto in het archief
van de houten boeier - volgens Heer Crone is dit de Elisabeth van Altink geweest. Vlag van de Zeilver. Het IJ in de top. Deze foto moet dus van voor 1901 zijn geweest.
Opgave Heer Petrejus
Elisabeth - houten boeier - W.M. 7.1 - bouwer van der Zee te IJlst (!!) -bouwjaar onbekend - Zeilen: Ooms 1893 - volgens Lloyds 1897 - 1901 eigenaar: C. Hooykaas te Rotterdam.
Eigenaar 1900 H. Kortlandt en Jvd. Velden Rotterdam
1902 - 1905 - Jvd. Velden Jr.
Dat de boeier van Kortland c.s. dezelfde is als die van Hooykaas staat niet vast, doch is wel waarschijnlijk; In 1900 had Hooykaas de Sperwer. Voor 1900 eigenaar van P. Altink voorz. Het IJ. Foto watersport 1913 blz. 359.
Lloyds Register
Pamela ex Elisabeth
houten boeier, 27' x 8'
Gebouwd in Friesland, 1900.
Eigenaars:
1911/1913 H.Douglas-Hoberts, Rotterdam
1919 idem, Plymouth
1920 gesloopt.
Misschien dezelfde als de Elisabeth van Altink?


FATA MORGANA - Houten boeier

Br. Blussé van Oud Alblas d.d. 8/6/1953, Zie dossier Orion
In 1907 kocht mijn vader te Amsterdam een Friesche boeier lang 8.80 m., breed 3.60 m. Ik meen dat de oude naam Fata Morgana was. De naam werd nu Wilhelmina. In 1909 verkocht aan W.H. de Jos te Dordrecht. Daarna naar België verkocht. In juli 1914 door ons voor de Belgische kust gezien.
W.K. 1930 blz. 629
Foto van de boeier Fata Morgana indertijd eigendom van de Heren Bernard.
W.K. 1931 blz. 437
Foto van de boeier Fata Morgana.
Opgave Heer Petrejus
Bouwer N.H. Bernhard, Amsterdam 1889, zeilen Schouten 1889. Volgens Lloyds 1899-1901 eigenaren G.Eschauzier, F. de Wetstein Pfister en C. Thurkow te Rotterdam.


'Kampioen' - Stalen boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9165
Ned. J.R. 1925
Eig. Kon , Marine Jachtclub, Den Helder, stalen boeier W.M. 8.7 OB 3, lang 8.60 meter, breed 3.50 meter. Werf Joh. Smit, Slikkerveer 1897.
W.K. 1927/227
Boeier "Kampioen" is verkocht via de Vries Lentsch aan Stutterheim te Zwolle. (zie Agonisma)
Gedenkboek de Maas
Zeilde mee in de jub. wedstrijden van de Maas 7 juli 1901 klssse boeiers W.M. 7. 5 - 9.5.
Watersport 1927/110
De boeier "Kampioen" van de K.M.J.C. is verkocht.
In wedstrijden van de Koninklijke augustus 1908 (zie jaarboekje kon. 1909 wordt de Kampioen reeds genoemd met als eigenaar de K.M.J.C. klasse boeiers W.M. 7.5 tot 9.5.
Jaarboekjes S.Z.C.
Wedstrijden Sneek - 1904 - Kampioen, K.M.J.C.
Watersport 1912/243
Prachtige foto van de boeiers "Kampioen" en "Fata Morgana" terwijl zij gelijktijdig over de eindstreep gaan op de zeilwedstrijd der Kon. N.Z. en R.V. in 1901.


MAASLUST ex Victorie - Stalen boeier

J.R. 1925 blz. 230
Victorie, N.A.Dernhard te Zandvoort, boeier, hout (?) OA 22, overdekt,
lang 13.50 m. breed 4 m. Holtrop van dar Zee, geen jaartal. Jachthaven Het IJ.
J.R. 1925 Suppl. blz. 46
Victoria verkocht aan N.W. Duinker, Overtoom 309, Amsterdam.
W.K.1923 blz 111 (W.K. 1927/694)
De stalen boeier Victorie van N.W. Duinker is verkocht aan C. van Stolk en J. Mees Rotterdam. Bij de Amst. Scheepswerf werd in het schip een 20 P.K. Kermath motor ingebouwd , De naam wordt Maaslust.
Gedenkboek de Maas 1951
Je stalen boeier Maaslust (ex Victorie) van A. Holtrop van der Zee, eigenaar in 1928 C. van Stolk en J. Mees. Zeer snel schip, Gebouwd in 1923. Verkocht in 1930. (Ons Element 1922)
O.E. 1922 (maart) blz. 164 voor N.A. Bernhard is een groot boeierjacht in aanbouw.
Lloyds Register of Yachts (1951)
Maaslust, stalen boeier, van der Zee 1923. Eigenaar J.P. Wells te Corves.
44'1"40', 13'4", 4'2 1/2".
Br. A.Huysman. Twickenham 2/4/1953
Maaslust is nu in 't bezit van J.P. Wells en ligt momenteel in de Thames nabij Kingston. De boot is in goede conditie doch een extra dekhuis over de cockpit en een tweede mast achterop, hetgeen haar een Yawl tuigage geeft, heeft het aanzien niet mooier gemaakt. (zie art. van Waning W.K. juni 1953 blz.272).
Werfboek XIV blz. 248/9 (1916-23)
1920 of 1923? Tot en met zaterdag 26 augustus is de berekening van de boeier Victory als volgt: aantal uren 15.850 a 65 ct. Totaal loon en materiaal f 13.840,61. Zie ook blz. 259.
Op blz. 188 reparatie boeijer Bernhard (sept. 1920) zal zijn vorig schip zijn geweest. Geen beschrijving van deze boeier in het bestekboek. In het bestekboek (XVI) komt wel voor Joure oktober 1916 een boeijertje gemaakt voor de Heer Bernhard Zandvoort, lang 2 meter (dus een bijbootje).
W.K. 1927 blz. 426
Wint wedstrijd op 5 sept. 1926. Opgave Heer Petrejus.
W.K. 1927 blz. 426
Te koop de stalen boeier Victorie geb. in 1923 te Joure, lang 13.42 m.,
breed 4.23 m. Techn. bur. N.W. Duinker, Amsterdam met foto.
Verongelukt op het strand van Selsey tijdens de orkaan van 29 juli 1956. Br. J.P. Wells 23/9/1957


NOORD-HOLLAND - boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9054
Werfboek I
Mei 1878. Een Boeijer gemaakt voor rijk. Lang 64 voet, wijd 18 voet en hol 7 voet, hoog voor 9 voet 5 duim, hoog achter voet 4 duim, gemaakt buiten tuig voor f 10.000,--. Het tuig aangenomen voer f 985,-- buiten zeilen en touwwerk.
Werfboek II bestekboek blz. 42
Beschrijving van een Boeijer bestel voor het Rijk gebruikt wordende voor cie waterstaat van Noord Holland, besteld in 1877. Lang 18 meter, wijd over de buitenhuid 4.90 meter, hol 1.85 meter, zwaarden lang 4.42 meter breed 1.55 meter, dik 9 cm. Op het roer een leeuw. Kiel dik 14 cm. breed, 26 cm. Voorsteven 17 cm. achtersteven 15 cm. Vlak dik 2 3 duim. Voorend lang 7 meter (geheel tegen waterlint) Roef 7 meter 70 cm. Achterend
(van achtersteven tot voorkant van de stuurstoel) 12 voet 2 duim, de legwaring loopt door aan achteren toe.
Er. Ir. Blocq van Kuffeler 8 december 1952
(zijn vader was Ir. van de Waterstaat in Noord Holland) (heeft de leeuw nog )
Onbevestigde geruchten zeggen dat hoewel de Noord Holland voor afbraak werd verkocht (in 1912) deze toch nog is voorzien van een neuw middenschip en eventueel andere vernieuwingen en dat dit de boeier is geworden van Graaf van Limburg Stirum.
Br. van Waning 16/12/1952
In 1898 is de Jan Spanjaard gebouwd voor het loodswezen te Nieuwediep, schipper de Wijn (deze leeft nu nog in 1954 te Hoorn). Een gedeelte van het contract is nog aanwezig, zou het enige schip zijn dat volgens een van te voren opgemaakt bestek zou zijn gemaakt.
Opmerking: De Offemia van Van Limburg Stirum zou de vroegere Jan Spanjaard zijn. Zie dossier Offemia.
De boeier volgens de foto in W.K. 1930 blz. 326 en 394 (de Offemia) lijkt sprekend op de foto van de Noord Holland.
Br. Eeltje Romkema 2 nov. 1952
In 1878 een boeier voor de Rijkswaterstaat te Hoorn, lang 64 voet, schipper was Nooitgedacht. Omstreeks 1913 is deze boeier gesloopt, toen was de naam van de schipper P. Bootsma, het schip heette Noord Heiland. Ik vond het jammer dat dit schip moest worden gesloopt. Het was onder
Ir. de Block van Kuffelen. In beginsel werd gesproken over een belangrijke vertimmering, maar de nieuwe tijd eiste een motorjacht en van ijzer.
Jaarboekje 1909 van de K.N.R.Z.V.
In 1905 werd de Pampusprijs gewonnen door de boeier Noord-Holland van de Rijkswaterstaat.
W.S. 1924 blz. 55
Foto van de Rijksboeier te Hoorn (waarschijnlijk oude foto)
Mededeling S.Hoeksema
(voormalig schipper van de Ouderhoek van Blijdenstein). Volgens hem was de boeier Noord-Holland veel kleiner dan 18 meter en kleiner dan de Offemia. Schipper was Thomas Riemersma in 1917. Voer nog op dit schip in 1929. Van dit schip werd altijd gezegd dat het de voormalige Noord Holland was. In 1829 verkocht aan Rinke Groenhoff ligplaats Sixhaven, die dit schip verhuurde. In september 1932 heeft hij dit schip nog in de haven van Marken gezien, waar het gehellingd zou worden.
W.K. 1942 blz. 77
De bekende huurboeier Noorman werd door de Heer D. Groenhof verkocht aan de Heer A.F.W. Daarnhouwer te Amsterdam.
Jachtregister 1925 blz. 173
Noorman eigenaar J.P. Geerling, Amsterdam van Baerlestraat 9, boeier, hout, overdekt, lang 12.80 m., breed 4.-. Bouwer Holtrop van der Zee, zonder jaar. Ligplaats Muiden.
Supplement J.R. 1925 blz. 44
Noorman van Geerling, verkocht aan K.Zwaan te Haarlem.
Werfboeken (reparatieboeken)
1881 nr. 62 Reparatie boeijer Waterstaat
1882 nr. 58 Reparatie boeijer Waterstaat
1883 nr. 61 Reparatie boeijer Waterstaat
1884 nr. 67 Reparatie boeijer Waterstaat
1885 en 1886? Reparatie boeijer Waterstaat
1887 nr. 66 Willem Nooitgedacht, boeijer Waterstaat
1890 nr. 75 Boeijer Waterstaat
1891 nr. 51 Grote reparatie o.a. nieuwe grenen mast f 300,--
Werfboek XIII
Blz. 212 (1913) boegspriet f 15,-- een nieuw zwaard f 125,-
blz. 326, blz. 332, blz. 334,
blz. 334 okt. 1912 Aan gaaf boeijer Noord-Holland
2 legwaringen van waterlint tot achter f 100,-
2 gangboorden f 125,-
roef enz.
Rijswaring, stuurstoelbalk, achterdraam, pollen, binnenbetimmering enz.
incl. werkloon f 2.059,-- totaal f 3.894,-
+ Bij winst 10% 389,40 = f 4.283,40
+ Onvoorzien f 216,60 = f 4.500,--
Dit is waarschijnlijk de begroting ingediend voor algehele reparatie.
De rest van de gemaakte kosten worden nader gespecificeerd in onderstaande PDF.
M.i. is hieruit af te lezen, dat er een begroting is gemaakt van f 4.500,- en dat aan Auke de reparatie is gegund. Hij heeft het hout al gekocht enz. en misschien er reeds aan gewerkt. Halverwege heeft de Waterstaat besloten om de reparatie stop te zetten. M.i. kan het inderdaad gebeurd zijn, dat de boeier verkleind is en niet gesloopt.
W.S. 1921 blz. 55
Foto van de Rijksboeier in de haven van Hoorn. Dit moet een foto zijn uit die tijd, daar het reisverhaal van de Iris het jachtje dat gemeerd ligt naast deze boeier bij Visser te Paterswolde in 1921 is gebouwd.


OFFEMIA ex Norma ex Jan Spanjaard

Registratie in het Stamboek onder nummer 9052
W.K. 1930 blz. 326
Foto van de grote boeier Offemia van Graaf van Limburg Stirum op de openingstocht.van de Koninklijke (zie ook W.S. 30 sept. 1930 blz. 296)
W.S. 1930/153 (deze boeier lijkt tot in details op de Rijksboeier Noord-Holland).
W.K. 1930 juni
blz. 393 Beschrijving van de zeilwedstrijden van Hollandia op het Brasememeer.
blz. 394 Foto van de grote ronde jachten in de wedstrijd van Hollandia van links naar rechts, Offemia, Salamander en de Wester (deze foto ook in W.S. blz. 153)
blz. 397 uitslag van de wedstrijd: 1. Offemia, Graaf van Limburg Stirum, 2. Salamander, R.Schuil, 3. Seven Bells, Withof Kens.
W.S. 1931 blz. 341
Foto. Is dit wel de Offemia? Boeisel en zetboord geheel anders dan op de van W.K. 1930 blz. 326.
Jaarboekjes Koninklijke
Van Limburg Stirum komt als eigenaar voor van 1926 tot 1936. (Volgens W.S.1925 blz. 110 heeft van L.S. de boeier Tourist lang 18,5 meter verkocht)
Werfboek XV blz. 293 t/m 297
Reparatie de boeijer Graaf van Limburg Stirum Noordwijk (1927) totaal f 5.939,--. Werkloon 4467 uur a f 0,60 f 2.680,20. Hout en de rest (w.o. een nota van Abraham van Stolk ad. f 2.061,--) f 3.258,75, Opgeteld f 5.938,95 . Dit schip zou de vroegere Jan Spanjaard zijn.
Br. Romkema 26 Sept. 1952
Het gangboord of waring liep door tot het achterschot. Dit had o.a. de Jan Spanjaard bij het loodswezen te Nieuwe Diep.
Br. Romkema 12 okt. 1952
De Jan Spanjaard is in 1897 of 1898 gebouwd voor het loodswezen te Den Helder (schipper de Wijn). Er was wel een blauwdruk van, maar het schip 4 is geheel op het oog gebouwd enkel de lengte, breedte en holte was van te voren opgegeven. En ik weet nog wel dat grootvader zeide bij het bouwen van de Jan Spanjaard: ik ken it net meer goed sjen.
Werfboek XVI blz. 55
Het Rijksvaartuig Jan Spanjaard ten dienste van het loodswezen gebouwd in 1898. Handschrift van Eeltje Baas , Lengte wordt niet gegeven, deze moet ongeveer zijn: voorend 26 voet, roef 25 voet, stuurstoel 6 voet, samen 57 voet (= + 16 meter). Hoog voor 9 voet 2 duim. Hoog achter 8 voet 2 duim. Hol 1 meter 85 duim. Zwaarden lang 16 v0et 6 duim en breed 6 voet 4 duim.
Volgens jachtschipper Hoeksema (Ouderhoek VanBlijdenstein) was Wiebe Talkema schipper op de Offemia.
Jachtreg. 1925
Norma. Eigenaar W. Talkema, Den Helder, houten boeier, overdekt 50 ton,
lang 18.20 m. breed 5 meter, diep 1 meter. Bouwer Holtrop van der Zee 1901.
Volgens schipper de Moed v.h. Z.Z. Museum die ook op dit schip heeft gevaren is de Offemia naar Engeland verkocht.
Volgens Jaarboekje Koninklijke is de Offemia groot 70 ton, de Almeri 68 ton; dus moet de Ofremia ook 18 meter lang zijn. Zij kan dus niet de Albatros II zijn geweest.
Supplement J.R, 1922 blz. 36
Boeier Tourist eig. Graaf Van Limburg Stirum, Noordwijk, geen verdere gegevens.


OLGA - Boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9000
J.R. 1925
Eig. H.J. de Lonoy Meijer e.s. te Amsterdam OA 15. W.M. 13.2. Boeier, hout lang 14.86 m. breed 4.70 m. Bouwer A.Holtrop van der Zee 1910.
Br. J. van Veen, Heeg, dd 2 febr. 1952
De Olga was door Godfried Madlener tijdelijk te houden, vaste woonplaats Buenos Aires, in 1220 aangekocht van A.A.H. Boissevain Ezn. te Amsterdam. Madlener liet in Heeg een groot schiphuis bouwen. M. heeft hem in zijn bezit gehad tot de zomer van 1940. Vanuit Heeg is de boeier (die toen Dorothy heette) vertrokken op de dinsdag na Pinksteren. Deze is toen verkocht.
Boek Voordewind blz. 194/5
Beschrijving. Foto's o.a. hangende in de takels voor de reis naar Hongkong Walterscheid, naam Duyfken.
Volgens Arnoldus te Laren, die een zoon van Walterscheid bij zich thuis heeft, was W. tijdens de oorlog in dit schip ondergedoken op de Wijde Blik. Hij was daardoor zeer gehecht aan dit schip.
Eigenaar 1953
Eduard Ott (Zwitser) E. Ott & Cy. Ltd. French Bank Building, Queensroad, Hongkong.
Werfboek XVI
Joure, september 1909. Een boeijer gemaakt voor de Heren Boissevain en de Lonoy Meijer te Amsterdam. Lang 52 voet, wijd binnenwerk 16 voet.
W.K. 1928 blz. 252
De boeier Olga, die enige jaren heeft opgelegen, zal weer worden opgetuigd.
W.K. 1934 blz. 424
Foto van de boeier Dorothy te Heeg, boeier van Madlener, de z.g. boeierkoning. (foto A.Velsink).
W.K. 1937 blz. 483
Te koop de Dorothy, vraagprijs f 27.500,--.
W.K. 1941 blz. 154
De boeier Dorothy toegevoegd aan de vloot van Jachthaven Dragt te Aalsmee
Jaarb. Kon. 1909
Eig. de Lonoy M. en Boissevain.
W.K. januari 1956, pag 54, 117
Foto van het boeierjacht Ascona.
W.K. 1928/747
Het boeierjacht Olga van Boissevain en de L.M. is verkocht aan G.Madlener
W.K. 1953
Foto tewaterlating Olga
W.K. 1955 pag 319
Duyfken terug naar Europa


COMEETSTAR ex Pallieter, ex Aaltje Johanna - boeier

Mededeling Mevr. Swets (van boekhandel Swets-Zeitlinger) Keizersgracht, Amsterdam (juni 1953) aan Mevrouw van der Laan
Notaris Tadema te Jacoba Parochi, had omstreeks 1900 de boeier "Aaltje Johanna". Tadema was getrouwd met een Mej. Visser uit Heeg. Boeier was toen al zeer oud. Lag 's zomers in Heeg en 's winters in Sneek. Tadema is in 1912 overleden, boeier is toen naar Holland verkocht en heette later Pallieter. Zeemeermin op het roer.
Jachtregister 1925
Pallieter- eigenaar J.W. van Kampen te Bloemendaal boeier, hout, lang 8.20 meter, breed 2.50 meter bouwer: onbekend.
W.K. 1928 blz. 528
Foto van de boeier "Pallieter" ex "Phoenix" op de Westeinderplas.is in 1922 door J.W. van Kampen te Bloemendaal gekocht. Het vaart thans onder een andere eigenaar te Loosdrecht.
W.K. 1930 blz. 278
Door bemiddeling van Rambonnet's Handels Clá te Bussum werd het boeierjacht "Pallieter" van de Heer Ereet te Hilversum verkocht aan de Heer H.L.M. van Schaik te Wassenaar.
Br. Mr. Blussé van Oud Alblas 5/6/1953
In het laar van 1937 bood Dr. H.L.M. van Schaik te Wassenaar mij een Fries boeiertje aan, genoemd de Comeetstar. Bit scheepje zou in 1840 op de zeilwedstrijden te Sneek de eerste prijs gewonnen hebben.
W.K.1928 blz. 527
Beschrijving van een hardzeilpartij te Sneek op 18 augustus 1847 om een kostbare zilveren bocaal aangeboden door Z.K.H. Prins Hendrik. (lijst in het archief der K.Z. Sneek). De bocaal werd gewonnen door het jagt "De Phoenix" van de heren W.A. Visser en Zonen te Heeg.
Het is het echte tijpe van een Fries jacht van een kleine eeuw geleden, geheel verschillend van de Friesche jachten en boeiers van de latere jaren. Deze zijn n.l. kort en breed en niet zeer hoog, terwijl het oude type is: lang, smal en vrij hoog met zeer ronde vormen. Is bij de latere tjotters de verhouding van lengte tot breedte + 2 : 1 bij de oudere was de lengte ruim 3 tot 4 keer de breedte.
Blz. 576: In Leeuwarden bevindt zich ook nog een jagt met vast voordek dat van oude datum moet zijn en de Bever heet; dit jacht heeft ook evenals de Grote Bever een dergelijk bewerkt roer.
W.K. 1928 pag. 528
Foto van de boeier Pallieter ex Phoenix op de Westeinder Plas. Tevens gegevens omtrent deze boeier. Het werd in 1922 verkocht aan J.W. van Kampen te Bloemendaal, die er geregeld mede op de Westeinder voer. Het scheepje heette toen en thans nog Pallieter en vaart tegenwoordig (1928) onder een andere eigenaar te Loosdrecht.


PIET HEIN - Fries jacht (met kajuit)

Gedenkboek de Maas
Weinig minder beroemd dan de Sperwer was de tjotter Piet Hein. Zij was gebouwd bij E. Eloem te Antwerpen in 1891 en had evenals de Sperwer naam gemaakt onder Jurrjens, die haar van 1900 tot 1909 zeilde en haar toen verkocht aan L.J.C. Vuyck Jr. te Rotterdam. Onder deze laatste zette de Piet Hein haar succesrijke loopbaan voort. De Piet Hein wordt voor het laatst vermeld in 1915 toen zij deelnam aan een wedstrijd van de Maas op 19 september van Kralingse Veer naar Bergstoep en terug. Daarna blijft het schip verborgen tot 1931 (zie W.K.). Zij won in de jaren 1932-1936 op wedstrijden van de Zeilver. Hillegersberg tal van prijzen.
W.K. 1929 blz. 57
Foto van het leeuwtje op het roer van de boeier Piet Hein. ?? (zie ook boeier, eigenaar Dragt, Aalsmeer) (6.50m.)
W.K. 1932 blz. 183
De tjotter Wielewaal van J.H. Bouwman te Hillegersberg is thans eigendom van Fz. Spaans te Rotterdam en heeft zijn oude roemrijke naam Piet Hein, die hij droeg toen wijlen Carl Jurrjens eigenaar was, teruggekregen.
W.K. 1931 pag. 274
Foto van een oude beroemdheid op de Bergschen Plas. De tjotter Wielewaal van de Heer J.H. Bouwman te Hillegersberg won vroeger onder de naam Piet Hein in het bezit van wijlen de Heer Carl Jurrjens ontelbare prijzen.
W.K. 1932 pag. 183
Foto van de inhouten etc. van de tjotter Piet Hein. Volgens Heer Petrejus was de Piet Hein in 1885 eigendom van G.W. Lans te Capelle aan de IJssel daarna van C.Jurrjens (+ 1900 - 1911)


PARKELER - Houten boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9123
Gedenkboek Het IJ blz. 116

Wedstrijd in 1893 "kleinere" boeierklasse Parkeler, eig.: Roeters van Lennep.
Gedenkboek de Maas
De kleine boeier Parkeler gebouwd bij Bernhard te Amsterdam in 1887 is omstreeks 1912 naar Rotterdam gekomen, eigenaren: J.C. Haantjens, Gebr. Ruijs.
(0.E. 1922/196) 1922. W.J. van Alphen. Naam Lethe. In 1925 verkocht aan Dr. van Wely die haar mee nam naar Indië.
J.R. 1925
Lethe ex Parkeler. eig. W.J. van Alphen, Rotterdam, boeier W.M. 8.8
OB 18, hout, overdekt, lang 9.15 m. breed 3.15 m. Bouwer H. Bernhard, Amsterdam 1887. Ligplaats de Maas.
Br. E.J. Kuipers te Laren 28/1/1952
Een soort zusterschip van de Ludana 1,5 meter korter was de Parkeler van Roeters van Lennep te Haarlem. Beide mooie Hollandse boeiers, zwaarden en korter gebouwd maar goede zeilers. Gebouwd te Nieuwendam.
Br. Buisman, Zwartsluis 30/1/1952
Beschrijft een wedstrijd op de IJssel bij Zwolle waarbij de Parkeler het van de Sperwer won. Eig. Th. van Heemstede Obelt.
W.S. 1919/224
Wedstrijd de Maas in de boeierklasse 7.5 - 9.5 W.M. Eerste prijs de Parkeler van de Gebr. Ruijs.
Jaarboekje Kon. 1909
Boeier eig. G.J.A. Roters van Lennep
Foto in W.S. 1925/3
Opgave Petrejus, 1914 - 1922 eig. Gebr. Ruijs, Rotterdam.


RAMBLER ex Volhouder ex Ondine - Boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9071
Br. Huysman 30/11/1952

Lloyds Register of Yachts van 1911 tot 1920. Volhouder ex Ondine, boeier, hout. 38'4" x 14' 12 x 4 meter). Eigenaars 1911/20: Mr. W. de L'Arbre te Antwerpen.
Gedenkboek Het IJ van Ernst Crone
blz. 100 Wedstrijd te Amsterdam 1846. Klasse x zeilvaartuigen met dek de Volhouder van Jhr. van Weede uit 's-Graveland.
Artikel van Waning in W.K.
J.N. van Loon. Handleiding tot de Burgelijke Scheepsbouw 1838. Plaat 14 Het Zeejacht van 's-Graveland. Dit jacht is in 1825 door Eeltje Tjeerkes Holtrop te Last gebouwd. Lang 12 meter, breed 4 meter. Boeiermodel. Zou dit dezelfde boeier zijn?? De maten kloppen ongeveer.
Gedenkboek De Maas
In 1917 kocht Ir. C.T. van Dusseldorp te Brussel de houten boeier Volhouder die hij de naam Rambler gaf, Leed schipbreuk in 1917 bij Ameland.


STANDFRIES - Boeier

Registratie in het Stamboek onder nummer 9121
J.R. 1925
Eig. A.Faber, Langweer W.M. 7.6, Boeier, OC16, hout, overdekt, 9 ton. Lang 7.80 m. breed 2.40 m. diep 0.75 m. Bouwmeester Holtrop van der Zee, Joure. Geen jaar.
Br. R. Buisman Zwartsluis 22/2/1952 (dossier Frisia)
Stanfries is o.a. eigendom geweest van Dr. Brouwer te Heerenveen. Deze heeft hem indertijd verkocht, toen hij zich in Zwolle vestigde. (waarschijnlijk is dit een andere Stanfries).
Voordewind blz. 172 en 189
De boeier Stanfries is vele jaren eigendom geweest van Mr. C. van Eysinga en tenslotte terecht gekomen bij een notaris te Langweer. (is notaris Faber)
Br. Voordewind 11/12/1952 en Br. Heslenfeld 20/11/1952
In 1946 heeft Voordewind de boeier voor 't laatst gezien bij Heslenfeld Scheepvaart te Amsterdam. Heslenfeld "kan niet meer nagaan in welke handen het is gekomen". Volgens van Waning zou de Stanfries geweest zijn het jacht gemaakt in 1873 voor de Vries te Grouw.
Werfboek II blz. 188
Joure den 18 December 1873. Het jagt van den Heer de Vries te Grouw, lang over de steven 7 el 58 duim of 27 voet 8 duim 7.82 m.) met roef.
Bedrag f 1.600,--.
Werfboek XV (1923-1930)
blz. 64 - augustus 1926 Notaris Faber, reparatie boeijer blz. 90 - 1927, notaris Faber, boeijer blz. 97 - mei 1929, boeijer op de werf.
In het boek van Ernst Crone - 40j. jubileum van Het IJ- wordt op blz. 38 en 39 verteld van de tjotter Standfries van G. de Vries te Grouw, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van "de Hoop" in juli 1873 te Amsterdam. Deze tjotter was een hardloper van grote reputatie. 's Nachts verbrandden de zeilen. Won met geleende zeilen de eerste prijs: Al zijn de zeilen ook verbrand, De Standfries houdt de overhand.
Opmerking
Dit kan niet de boeier Stanfries zijn, immers deze werd gebouwd in december 1873. Waarschijnlijk wel dezelfde de Vries van Grouw, die zijn nieuw schip dezelfde naam gaf als zijn vorige boot.
Wedstrijdboek Oostergoo
Klasse boeijers groter dan 5.7 el:
1867/69, 1872/76, 1878/80, G de Vries, Grouw, geen naam genoemd van het schip.
1882/85, 1887/90, 1893/94, 1896/98 C. van Eysinga, Leeuwarden, Standfries
1915 en 1918 A. Wegener Sleeswijk, Lemmer: Stanfries
1924 A. Faber, Langweer, Stanfries, boeier
Verdwenen


VROUW ALICE ex Roerdomp ex Aeolus - Houten boeier

Schip blijkt niet verdwenen - is ingeschreven met plaquette nummer 85, naam: 'De Greate Bear'
Bezichtigd d.d. 8 juni 1954 door van Waning en Spits te Loosdrecht. Eigenaar: W.A. Kneteman, Bilthoven, Gezichtslaan 101, K 3402-2961. Kantoor: Algen. Oliehandel-Rotterdam.
Ligplaats Werf Doornbos, Nieuw-Loosdrecht (winterberging) 's zomers: De Rietschans, Nieuw Loosdrecht
Bouwer: ??
Bijzonderheden, bijzonder smalle huidgangen; hoog opgebouwd, ouderwets model en bouwwijze, o.a. blijkend uit de inplanting van de huidgangen in de stevens waar zij steil in op lopen als bij een antiek schip. Afmetingen: lang 8.30 m., breed 3.30 m., vooreind boeg tot voorkant mast 3.95m., mast staat cp het dek, strijkbaar met hanepoot, was oorspronkelijk doorlopende mast met contragewicht.
Zeilwerk: aan BB weggebroken voor inbouw W.C.
Bollestal: lang 1.90m., breed 2.50.,Snijwerk op de kajuit met kroon, achterbank met druivenrankmotief, grote bijzonder mooie leeuw. Schip is zeer vuil (m.i. is dit geen boeier) (m.i. bolletje?)
Volgens Kneteman was eigenaar omstreeks 1918 Kersken, Prins Hendrikkade te Amsterdam en zou de bouwer zijn Gebr. van der Werff, Britswerd.
W.K. jan. 1943
Foto Roerdomp eigenaar J. Giltay te Blaricum
Niet in Jachtregister 1925
Eigenaar sinds 1955 P.C.C. van Vloten te Wassenaar.


VROUWE JOHANNA - Houten boeier

Schip blijkt niet verdwenen - is ingeschreven met plaquette nummer 45, naam: 'Pleuntje'
Eigenaar 1954: Dr. J.W. Bos, Julianalaan 70, Overveen. Lang 9 meter breed 3.20 meter.
Br. van Waning; 20/7/1954
Dit schip - ligplaats jachthaven Dragt te Rijnsaterwoude zou gebouwd zijn bij Lantinga te IJlst en later verkocht naar Engeland waar het de naam Jube droeg. Toen de Engelse eigenaar een nieuw jacht bij G. de Vries Lentsch bestelde, heeft hij de oude boeier als inruilobject bij hem ingeleverd. Nadat de boeier ongeveer 10 jaar in de loods had gestaan, werd zij in 1953 door tussenkomst van Dragt verkocht aan de huidige eigenaar.
Schip gezien bij Dragt augustus 1954. Prachtige boeier smalle huidgangen even bij de stevens terugvallend. Rond, niet gepiekt, gebouwd. Korte kiel (later aangebracht), snijwerk, waterlelies met drie witte banden op het boeisel. Zware, vrij laag aangebrachte berghouten. Dit schip lijkt zeer veel op de volgende foto's:
Watersport 1912 blz. 217, de boeier Johanna van R.S.H.Visser te Sneek. Mr. A.Loosjes, Friesland en Groningen in beeld
blz. 18, boeier op het Sneker Meer
W.K. 1929 blz. 111, boeier in de Vecht.
In verband niet de vrij hoge kop en de (zelden) voorkomende drie witte biezen lijkt dit schip zeer veel op genoemde foto's. Dat de nieuwe naam ook Johanna is, is toeval.
Mededeling Dr. Bos augustus 1956
Heeft deze zomer Lantinga te IJlst bezocht, die dit schip herkende als de vroegere Mimi van Mr. Andreae te Sneek.
Zie Lytse Bever van Kalt; Kalt beweert dat zijn schip de vroegere Mimi is van Andreae. Hij zal zich dus vergissen. Volgens Lantinga is dit schip + 1907 gebouwd.
Hr. Andreae eiste een zwaar gebouwd schip (berghouten zijn bijzonder zwaar), daarom was het volgens Lantinga niet een van de mooiste boeiers, door hem gebouwd.
W.K. Mei 1952 
Amst. Scheepswerf de Vries Lentsch biedt te koop aan eikenhouten boeier, 9.15 x 3.80 x 0.70.
J.R. 1925
Mimi, eigenaar E. Stahl, Amsterdam. Houten boeier, 7.90 x 3.20. W.M. 7.90 OC19. Lantinga (Warga!) 1908.
Suppl. J.R. 1925
Verkocht aan P.H. 't Lam, Amsterdam.
Wedstrijdboek Oostergoo
Boeier Mimi van P.C. Andreae, Sneek 1908.

pdf Stamboekarchief - Niet meer bestaande boeiers gedocumenteerd in de jaren-50

Alle verdwenen Boeiers

In het Stamboek geregistreerde, verdwenen Boeiers

GEREGISTREERDE schepen zijn de schepen, die ooit zijn gedocumenteerd in het Stamboek-archief. Deze hebben een registratienummer gekregen in de 9000-serie.

Terug naar vorige pagina