Albatros

Albatros

Dat de oud-Indischgast J.J.A.H. Clignett, teruggekeerd in het vaderland, juist in Friesland een nieuwe boeier bestelde, is niet onbegrijpelijk. De zakelijke bezoeken die Friese handelaren en zakenlieden met hun fraaie boeiers en jachten aan Amsterdam brachten, zullen ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de bekendheid in de hoofdstad van de jachtbouw in Friesland en het actieve watersportleven zoals zich dat, met name rondom de Sneeker Hardzeildag, had ontwikkeld. De Friese jachtbouwers en in het bijzonder Eeltje Teadzes Holtrop en zijn kleinzoon Eeltje Holtrop van der Zee waren trouwens verre van onbekend in Holland.

Eeltjebaas kreeg volgens het werfboek (3-115 boeier 28vt zie 116-118) op 1 oktober 1880 de opdracht en een klein jaar later volgde de tewaterlating van de nieuwe boeier, die naar de dochter van de opdrachtgever "Charlotte" werd gedoopt. De heer Clignett bezat kennelijk een zekere faam in watersportkringen, want reeds in hetzelfde jaar trad hij tijdens de Sneeker Hardzeildag op als commandant bij het admiraalzeilen.

Tekening Boeier 'Albatros'
Tekening Boeier 'Albatros'

Eigenschappen

Plaquette nummer:6 Zeil nummer: RC98
Categorie:A Tekening nummer:
Type:Boeier

Bouw

Bouwjaar:1881 Ontwerper:E. Holtrop van der Zee
Werf:E. Holtrop van der Zee Werf plaats:Joure
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:Eikenhout
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:8,00 m Breedte berghout:3,33 m
Diepgang:0,65 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:37,40 m2 Oppervlakte fok:19,20 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:56,60 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Register Varend Erfgoed Nederland

Registratie nummer:680 Registratie datum:22-05-2017
Geregistreerd als:Varend Monument®

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

1881 – 1887 J.J.A.H. Clignet, Amsterdam ( Charlotte)
1887 – 1891 De Leeuw, Zwolle ( Charlotte)
1891 – 1898 J. Thiebout , Zwolle ( Eva)
1898 – 1911 KN&ZV 'De Maas', Rotterdam ( Albatros)
1911 – 1914 Th. Plet, Nijmegen ( Albatros)
1914 – 1966 Pieter Bokma, Leeuwarden ( Albatros)
1966 – 1992 Philips D.A.P., Drachten ( Friso)
1992 – Nu (laatst bekend) Stichting Vrienden D'Halve Maen / Albatros, E. Halbertsma, Drachten ( Albatros)

Geschiedenis

1925

1955

1955

1955: Informatie in het Stamboekarchief uit de jaren-50

2005

2005

2005: De boeier 'Albatros' in het boek 'De Boeier' van Dr. Ir. J. Vermeer

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek 'De Boeier' over de boeier 'Albatros' en zijn opdrachtgever het volgende:
In vergelijking met de andere boeiers van Van der Zee vertoont de 'Albatros' de volgende kenmerken. Hij is relatief breder (minder slank) dan de andere. Een ander kenmerk is dat de kop betrekkelijk laag is, waardoor de boeier, zoals al meer door kenners is opgemerkt, vooral bij flinke wind, zijn kop in de golven lijkt te willen steken, wat mogelijk wordt bevorderd door het betrekkelijk volle achterschip.
Vanaf 1881 tot en met 1888 was 'admiraal' Clignett met zijn boeier het middelpunt van het Sneeker zeilfestijn. Hij wist verschillende Amsterdamse pleziervaarders over te halen met hem de Zuiderzee over te steken om aan de festiviteiten van de Sneeker Hardzeildag deel te nemen. Dat zal hem mede zo goed gelukt zijn omdat, zoals wij hebben gezien, de pleziervaart in Amsterdam wat in de versukkeling was geraakt als gevolg van de grote stadsuitbreidingen langs Amstel en IJ na omstreeks 1860, waardoor het zeilwater in de omgeving van de stad minder aantrekkelijk was geworden. In 1886 schonk Clignett aan de Zeilvereeniging `Sneek' een grote vlag in de stadskleuren met in het midden een cirkel met de afbeelding van zijn boeier. Deze vlag is sindsdien steeds de officiële verenigingsvlag van de zeilvereniging gebleven. Ook aan de wedstrijden van de Zeilvereeniging `Oostergoo' nam Clignett met de "Charlotte" enkele keren deel, in 1882 en 1883. Voor zijn verdiensten voor de pleziervaart werd Clignett door de Zeilvereeniging `Sneek' benoemd tot erelid. Hij behoorde tevens tot de oprichters in 1885 van de Zeilvereeniging Het 'Y' te Amsterdam, waar hij, kennelijk op grond van zijn in Friesland opgedane ervaring, werd benoemd tot vlootvoogd om leiding te geven aan het admiraalzeilen.

pdf De boeier 'Albatros' in het boek 'De Boeier' van Dr. Ir. J. Vermeer

2010

augustus 2010

augustus 2010: Dragten Wijde Ee (Oudega) - Zeilevenement voor Ronde en platbodemjachten

Foto Pieter Halbertsma
Foto Pieter Halbertsma
Foto Pieter Halbertsma
Foto Pieter Halbertsma
Foto Pieter Halbertsma
Foto Pieter Halbertsma

2011

2011

2011: Foto's

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht