Overzichten uitzonderingen en wijzigingen bij automatisering SSRP bestanden rond 2000

Rond 2000 zette de SSRP de eerste voorzichtige stappen op het gebied van de automatisering. Aanwezige gegevens van schepen op de Schepenlijsten sinds 1953 werden gescand en in een speciaal programma (Bob's Database) ingevoerd. Vanaf dat moment konden er ook diverse overzichten automatisch worden geproduceerd. Maar tegelijkertijd kwam ook aan het licht dat aan veel schepen, die in het begin waren ingeschreven nooit een plaquette was uitgereikt. Dit omdat ze vaak maar kortere tijd in de lijsten waren vermeld.

Naast het overzicht van de schepen met een plaquettenummer zijn er in die tijd een tweetal overzichten met uitzonderingen en bijzonderheden gemaakt:

  • Eén met schepen plaquette, waarover het nodige op te merken was over schip of plaquette;
  • Eén met schepen die op dat moment GEEN plaquettenummer hadden gekregen.

Overigens zijn later veel van deze schepen zonder plaquettenummer alsnog in het Stamboek ingeschreven met plaquette of zijn ze opgenomen in Categorie Z (Registratie, maar géén Inschrijving). Ook bleek later dat een aantal schepen niet meer bestonden. Vanaf het moment dat de automatisering z'n intrede had gedaan werd het veel eenvoudiger de vele wijzigingen sneller door te voeren.

pdf Overzicht van wijzigingen van schepen of de registratie in Schepenlijsten sinds 1955

pdf Overzicht van schepen ZONDER Plaquettenummer in Schepenlijsten sinds 1955

Terug naar vorige pagina