Overzicht van de tjotters waarvan omstreeks 1925 naam en eigenaar bekend zijn

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in zijn boek "Tjotters en Boatsjes' in 1997: Onze naspeuringen naar de vloot van tjotters en boatsjes, die in het begin van de jaren twintig haar grootste omvang bereikte, hebben de namen naar boven gebracht van 100 van deze vaartuigen. In het navolgende overzicht zijn deze bijeengebracht, gerangschikt naar werf van herkomst, voorzover die uit de geraadpleegde bronnen was af te leiden. In de 5e kolom is met een + aangegeven of de betreffende boot voorkomt in het Nederlandsch Jachtregister, een eventuele registratie bij de KVNWV of NNWB blijkt uit het in de 6e en 7e kolom vermelde zeilteken. In de laatste kolom is aangegeven in welke jaargangen van de tijdschriften "De Watersport" (WS), "Ons Element" (OE), "De Waterkampioen" (WK) en/of "De Golfslag" (GS) de betreffende tjotter genoemd is. Van enkele andere kennen we de historie uit mededelingen in jaarboeken van het Fries Scheepvaart Museum (FS) , van het Museum Nanning Hendrik Bulthuis (BU) of uit correspondentie in het archief van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SD). Met een F is aangegeven of in de betreffende bron een of meerdere foto's voorkomen. De jaartallen die het bouwjaar aangeven zijn, zoals later zal blijken, in een aantal gevallen onjuist, maar hier nog niet gecorrigeerd. Een evidente fout hebben we in het overzicht wel hersteld: de tjotter "De Jonge Pieter" is niet gebouwd door Nijdam maar door Croles, IJlst.

pdf Overzicht van de tjotters waarvan omstreeks 1925 naam en eigenaar bekend zijn

Alle resultaten

In het Stamboek 'actief' ingeschreven of geregistreerde Tjotters

"ACTIEF' INGESCHREVEN" schepen zijn de schepen die bij Inschrijving voldoen aan de geldende criteria en wij kennen de eigenaren, die jaarlijks hun 'bijdrage voor Inschrijving (en onderhoud)' betalen (Categorie A tm D en M).

Alle resultaten

In het Stamboek 'actief' ingeschreven of geregistreerde Boatsjes

Alle resultaten

Tjotters die als "Niet actief" vermeld staan in het Stamboek

"NIET ACTIEVE" schepen met een Plaquette en GEREGISTREERDE schepen, zijn de schepen, die ooit zijn vastgelegd in het Stamboek-archief: 

  Schepen die ooit "Actief" ingeschreven zijn geweest (Categorie X).
  Geregistreerde schepen ZONDER plaquette, omdat deze in de beginjaren nog niet bestond en later niet direct verplicht was.
  Schepen waarvan het bestaan bij de oprichting van het Stamboek onzeker was. Deze hebben een registratienummer gekregen in de 9000-serie (Categorie V en Z).

Alle resultaten

Boatsjes die als "Niet actief" vermeld staan in het Stamboek

Terug naar vorige pagina