Ymkje

Ymkje Niet actief

Dit schip heeft een plaquette van de SSRP aan boord van een eerdere inschrijving, maar staat nu "geregistreerd" in Categorie X in het Stamboek en wordt dus gekenmerkt als 'Inactief'. Schip en eigenaar zijn op dit moment NIET "actief" aangesloten bij de SSRP als Behoudsorganisatie. De huidige eigenaar is (nog) niet in onze administratie opgenomen. Deelname aan Evenementen waarbij de eis wordt gesteld, dat het schip en de eigenaar zijn aangesloten bij dezelfde Behoudsorganisatie als onderdeel van de FVEN, is vanuit de SSRP daarom NIET mogelijk.

Dit betekent dat het schip nog onderdeel is van de Aanmeldingsprocedure (her-inschrijving) of, en dat geldt voor de meeste schepen, de eigenaar heeft het schip niet her-aangemeld en betaalt dus ook geen jaarlijkse bijdrage aan de SSRP voor Inschrijving in het Stamboek. Eventueel vermelde gegevens van schip en oud-eigenaren dateren meestal uit de periode van eerdere 'actieve' Inschrijvingen en zijn waarschijnlijk niet volledig en mogelijk niet correct. Voor dit schip kan, omdat het niet aantoonbaar voldoet aan de Criteria van de SSRP, geen Meetbrief door de KNWV worden afgegeven.
Vanwege de doelstelling van de SSRP om alle historie van de in het Stamboek opgenomen schepen vast te leggen, worden in de Schepenlijst wel de in het stamboekarchief beschikbare gegevens van dit ooit geregistreerde schip en summiere gegevens van de (oud-)eigenaren getoond.
Heeft u informatie over dit schip of bent u eigenaar en wilt u het graag weer 'activeren'? Laat het ons weten!

De 'Ymkje' werd gebouwd in 1945 bij S.D. Hoogeveen Boot- en Scheepswerf te Veenwoudsterwal als een wildschieterachtig boatsje. (Wyldsjitters - wildschieters - waren ronde platte bootjes van een meter of vier die gebruikt werden voor de jacht op ganzen) Ze werd volgens overleving in 1945 gebouwd met oud hout wat nog op de werf aanwezig was. Pas in 1973 werd ze bekend onder de naam 'Ymkje'.
Sytze Hoogeveen vertelt: "Dit bootje is vernoemd naar mijn moeder Ymkje. Toen W.L. Brugsma het bootje had gekocht kwam hij bij mijn ouders langs om van de bouwer, mijn vader Douwe Hoogeveen, nog wat aanvullende informatie te krijgen. Aan het eind van gesprek zei hij dat hij nog een echte Friese naam zocht voor zijn bootje. Mijn vader zei toen tegen hem, Waarom noemt u het geen Ymkje, naar mijn vrouw? Dat heeft hij toen gedaan."

De 'Ymkje' heeft vanaf 1978 bij de werf 't Kromhout in Amsterdam gelegen als restauratieobject. In Amsterdam had men een poging gedaan om het boatsje weer op te knappen maar door een gebrek aan kennis van de bouwwijze en de slechte keuze van de materialen mislukte de restauratiepoging jammerlijk. vervolgens is de tjotter aan de huidige eigenaren in Lelystad verkocht. Het is als een soort bouwpakket in Lelystad gearriveerd.

De 'Ymkje' bij 't Kromhout
De 'Ymkje' bij 't Kromhout

Eigenschappen

Plaquette nummer:734 Zeil nummer:
Categorie:X Tekening nummer:
Type:Tjotter

Bouw

Bouwjaar:1945 Ontwerper:
Werf:Douwe Hoogeveen Werf plaats:Veenwoudsterwal
Motor: Motor type:
Materiaal romp:Eikenhout Materiaal kajuit:
Materiaal zeil:Dacron
Onderwaterschip: Kiel:

Afmetingen

Lengte stevens:4,10 m Breedte berghout:1,20 m
Diepgang:0,00 m Masthoogte water:0,00 m
Oppervlakte grootzeil:6,00 m2 Oppervlakte fok:0,00 m2
Oppervlakte botterfok:0,00 m2 Oppervlakte kluiver:0,00 m2
Oppervlakte totaal:6,00 m2 Oppervlakte overig:0,00 m2

Tot nu toe bekende eigenaren en namen van het schip

onbekend – 1973 W.L. Brugsma, Broek in Waterland ( Ymkje)
1973 – 1978 J. Overweg, Amsterdam ( Ymkje)
1978 – 2012 Museumwerf 't Kromhout, Amsterdam ( Ymkje)
2012 – onbekend G. van Rijt, Lelystad ( Ymkje)

Geschiedenis

1997

1997

1997: Boek 'Tjotters en Boatsjes' Dr. Ir. J. Vermeer

Dr. Ir. J. Vermeer schrijft in het boek 'Tjotters en Boatsjes':

Ymkje, Bouwjaar 1945, Opdrachtgever Onbekend
Huidige eigenaar.· Museumwerf 't Kromhout, Amsterdam

Historie
In tegenstelling tot de hiervoor besproken tjotter is dit een wildschieterachtig boatsje van bescheiden afmetingen. De vroegste historie en daarmee de opdrachtgever hebben we niet kunnen achterhalen. Van 1974 tot en met 1977 kwam zij voor in de schepenlijst van het Stamboek onder nummer 734. Volgens de toenmalige eigenaar Dr J. Overweg te Aalsmeer, later te Amsterdam, kocht hij het scheepje in 1973 van de journalist W.L. Brugsma, die destijds in Broek in Waterland woonde. De heer Brugsma vertelde ons het boatsje gekocht te hebben van een werfje in de omgeving van de Westeinderplas. Eerdere eigenaren en ook de naam van deze werf wist hij zich niet meer te herinneren. Hij gaf het bootje de Friese naam "Ymkje", Zijn zwager, timmerman van professie, heeft verschillende reparaties vakkundig uitgevoerd en ook de versiering op de roerkop aangebracht. Korte tijd hierna verkocht hij het boatsje aan Dr J. Overweg. Deze meent te weten dat Hoogeveen het boatsje in 1945 heeft gebouwd van oud hout dat nog op zijn werf aanwezig was. In 1975 deed Overweg met "Ymkje" mee aan het admiraalzeilen tijdens SAIL-Amsterdam. Drie jaar later schonk hij het bootje aan de Museumwerf 't Kromhout te Amsterdam, waar het heden nog tentoongesteld is. 

Technische gegevens
Hoofdafmetingen 4,10m
Lengte over de stevens 4,10m
Grootste breedte buitenkant huid 1,20 m
Zeiloppervlak 6,0 m2

Bijzonderheden
plat vlak
een gang boven de hoekige kim, overnaads aangebracht (zie foto)
geen banken (meer)
met koper beslagen verplaatsbare zwaarden
in de roerkop uitgesneden vogel
verder geen versieringen

Opmerkingen
Tegen het achterhuisje op de plaats waar bij tjotters het spinnegatdeksel zit bevindt zich een koperen plaatje met de tekst: S. D. Hoogeveen Boot- en Scheepswerf, Veenwoudsterwal. 

2012

2012

2012: Het overnaadse vlak door Jan Braaksma

Met de verhuizing van Amsterdam naar Lelystad van het boatsje 'Ymkje' werden wij geconfronteerd met het fenomeen: 'overnaads gebouwd vlak'. Een eerste vraag in de richting van de SSRP leverde een reactie op van: 'Dat mag niet volgens de reglementen van het stamboek'. Maar het boatsje was al in 1973 goedgekeurd door het stamboek dus konden wij en later ook het stamboek alleen maar vaststellen dat de reglementen van het stamboek wel degelijk hadden voorzien in een overnaads gebouwd vlak. De restauratie van de 'Ymkje' zal in het voorjaar en de zomer van dit jaar ter hand worden genomen, maar vroeg toch om wat meer studie hoe een overnaads gebouwd vlak in elkaar werd gezet. 

pdf Jan Braaksma - Tjotters met overnaads vlak

We zijn zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen en/of vragen over dit schip. Stuur ze ons!

Terug naar het overzicht