Halfmodellen

Halfmodellen worden gebruikt bij de vormgeving van de romp. Omdat de stuurboord- en bakboordhelft van een schip identiek is, kon volstaan worden met het uitbeelden van de helft van het schip, vandaar de naam halfmodel. De afmetingen van deze halfmodellen zijn vaak zo gekozen dat de vorm in één oogopslag te zien is. Ze mochten daarmee niet te groot zijn. Veel van deze modellen zijn samengesteld uit lagen plankjes van gelijke dikte. Deze plankjes konden uit elkaar worden genomen en dienden dan als mal bij het maken van een lijnentekening. Naarmate de kennis van het technisch tekenen toenam werden dergelijke driedimensionale modellen minder uitgangspunt voor - danwel controle op - het getekend ontwerp. Als discussiestuk voor opdrachtgever en ontwerper, waarvan de eerste vaak minder goed tekeningen kon lezen, voldeed het beter dan de ontwerptekening zelf.