Jachtwerf De Plaete - Ooltgensplaat

Van oorsprong was De Plaete een platbodemwerf opgericht aan de Steigerdijk in Ooltgensplaat. Het bedrijf is gelegen aan de haven van Ooltgensplaat en heeft een eigen helling en kade. De oprichter van de werf, de heer den Hartog, bouwde alleen platbodemjachten: De alom bekende en gewaardeerde "De Plaete schokkers" en "De Plaete schouwen". daarnaast heeft hij ook zgn. 'Barendrechtse bollen' gebouwd. In 1979 is de werf overgenomen door Joop Gebuijs.

De zogenaamde 'Barendrechtse bol'

In het begin van 1954 (Waterkampioen no. 931, Januari 1954, blz. 16) werd de door de K.V.N.W.V. uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerp van een klein Rond of Platbodem kajuitjacht bekend gemaakt. Hierop zijn zeven inzendingen binnengekomen, die beoordeeld werden door een commissie, aangewezen door het bestuur en die bestond uit de heren C. J. W. van Waning, L. Stelwagen en Ir J. Loeff. De winnaar werd A. Volker Jr. met een ontwerp van een platbodemjacht, de 'Gert-Jan', dat het midden hield tussen een Botter, een aak en een bol.

Van dit ontwerp zijn een aantal jaren later diverse schepen gebouwd. Voor sommigen daarvan, is de oorspronkelijke tekening aangepast v.w.b. de grootte van het schip. Ook Den Hartogh heeft een aantal schepen naar dit ontwerp gebouwd. Deze werden in de volksmond 'Barendrechtse bollen' genoemd. Werfbaas Den Hartogh was voor de periode Ooltgensplaat in dienst van de firma A. de Jong Thzn op de werf 'Reparatiebouw' in Overschie (Rotterdam).

Mevrouw T. Verschoof-van Schagen, zelf eerder eigenaar van de platbodem 'Vrouwe Stijntje', ook gebaseerd op het ontwerp van de 'Gert-Jan', schreef ons in 2005 het volgende:
Er zijn tussen 1962 en 1964 op een boerenerf in Barendrecht tegelijkertijd drie casco's gebouwd. Eén van de drie Companen (Den Hartogh) werkte op een scheepswerf in Schiedam en heeft later een scheepswerf gehad in Ooltgensplaat, 'De Plaete' genoemd. Hij adverteerde in de Waterkampioen met het bouwen van Schokkers, Schouwen en 'Barendrechtse bollen', zoals hij ze noemde. Hoeveel er toen van gebouwd zijn weet ik niet. 

Advertentie in de Waterkampioen in 1973
Advertentie in de Waterkampioen in 1973

Joop Gebuijs opvolger van Den Hartogh

Joop Gebuijs was ploegbaas bij een grote scheepswerf in Rotterdam en wilde altijd al voor zichzelf beginnen. Hij is begonnen met een compagnon, maar deze is er al vrij snel mee gestopt. Toen Gebuijs begon met de werf was het erg slap in de jachtbouw. Daarom moesten er andere markten aangeboord worden. Jarenlang heeft de nadruk gelegen op reparaties in de binnenvaart. Toch zijn er in de loop der jaren ook nog veel jachten gebouwd.

De werf aan de Steigerdijk in vroeger jaren
De werf aan de Steigerdijk in vroeger jaren
Alle resultaten

Overzicht van schepen met SSRP-Plaquette, gebouwd op de werf 'De Plaete' in Ooltgensplaat

Terug naar vorige pagina