N.V. Werf 'de Amstel' van J.P.G. Thiebout - Ouder Amstel

Aanvankelijk was er sprake van bootbouwerij Baay en Thiebout, maar de twee compagnons startten al snel voor zichzelf. Thiebout richtte in 1908 de N.V. werf ‘De Amstel’ op. Hij vond financiers van formaat; Jhr. Willem Six (van de Sixhaven Amsterdam) en Gerard Henri Sijthof (van Uitgeverij Sijthof). Werf de Amstel bouwde naast jachten ook werkschepen, directievaartuigen in hout en staal etc.

N.V. Werf 'de Amstel'

Op 6 juli 1908 richtte Thiebout bij notaris Charles Miseroy te Amsterdam de Naamloze Vennootschap Scheepswerf 'De Amstel' te Ouder-Amstel op. De werf is gevestigd aan de Omval op de hoek van de Ringsloot te Ouder-Amstel. Sinds 1741 is op die plek al een scheepstimmerwerf gevestigd. Thiebout woonde in een woonark genaamd 'De Ark'. In die tijd ging Thiebout een samenwerking aan met Lion Chachet, die meerdere jachten van Thiebout van een fraai interieur voorzag. In 1914 gaf de heer Blijdenstein hem opdracht tot het bouwen van een boeier 'Ouderhoek' (naar het buiten aan de Vecht van Blijdenstein) van ruim 10 meter, die nu nog in de vaart is. Ook hiervan werd het interieur door Chachet ontworpen.

Thiebout ontwierp en bouwde niet alleen voor opdrachtgevers maar ook voor zichzelf. In het tijdschrift 'The Yachting and Boating Monthly' van maart 1910 wint hij een eerste prijs met een single-hander. In de 'Watersport' van 1917 komt hij uitvoerig op deze alleenzeiler terug. Pas in 1917 wordt dit scheepje gebouwd en Thiebout zwerft daar wekenlang mee over de Zuiderzee.

Terug naar zijn geboorteplaats

Tot 1919 gaat het nog zeer goed met de werf in Ouder Amstel. Er werden vele zeil- en motorschepen gebouwd, maar in 1923-1924, de beruchte crisisjaren, stopt Thiebout en sluit de werf. Hijzelf gaat terug naar zijn geboorteplaats Zwolle waar hij eerst bij zijn moeder, die sinds 1903 weduwe is, gaat wonen. Later woont hij op kamers in de Diezerstraat. Op 27 november 1930 treedt hij in het huwelijk met Frieda Jacoba Auguste Wispelweij, geboren te Zwolle op 22 juni 1882. Zij komt uit een familie, die een ijzergieterij in Zwolle had. Hij gaat door met ontwerpen van schepen.

In zijn tijd behoort hij tot de experimentelen en zijn ontwerpen zijn soms zeer gewaagd. In 1933 wint hij een prijs met een ontwerp wat later ook wordt gebouwd. Tevens geeft hij les in tekenen o.a. aan de vader van de Gebroeders Kroes te Kampen.
Van beroep wordt J.P.G. Thiebout inspecteur der Algemene Bewaarplaatsen en Reclame Maatschappij, dat houdt in dat hij belast is met de controle van de rijwielbewaarplaatsen bij de stations van de Nederlandse Spoorwegen en de reclameborden die daar zijn geplaatst. Zijn rayon is de provincie Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Hij overlijdt in 1941.

pdf Interview van oud-Stamboekbeheerder Jan Brilleman met de laatste directe nazaat van J.P.G. Thiebout, Mevrouw J.C. Kloos-Thiebout

Spiegel der Zeilvaart maart 2000 nummer 2: Ontwerpen van J.P.G. Thiebout

Het Maritiem Museum Rotterdam is in het bezit van een prachtige collectie bouwtekeningen van ontwerper J.P.G. Thiebout. Het gaat hier om tekeningen van jachten in de ruimste zin van het woord. Natuurlijk zeil- en motorsche pen, maar ook sloepen en wherry's. Interessant zijn ook de diverse detailtekeningen over allerhande onderwerpen: beslag, masttop, zwaarden en rolfokinstallaties. Een heel interessante collectie die een mooi licht werpt op de ontwerp- en de vernieuwingsdrang van deze eigenzinnige ontwerper waarover weinig is gepubliceerd.
J.P.G. Thiebout heeft vanaf 1903 samen met G. Baay een werf gehad: Bootbouwerij 'De Amstel', Firma Baay en Thiebout. Deze was gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk in Ouder-Amstel. In 1908 zijn hun wegen gescheiden. Baay ging zelfstandig verder als Bootbouwerij G. Baay. Thiebout richtte NV Werf 'De Amstel' op. Deze werf werd in 1921 gesloten. Thiebout kon het tekenen van schepen niet laten. Af en toe werd er in De Waterkampioen een ontwerp van hem gepubliceerd. In deze periode geeft hij ook les in het tekenen aan Gait Kroes in Kampen. Kroes geldt nu als een van de mensen die zich veel herinnert van wat hij met Thiebout meemaakte. Na dit inleidend artikel hopen we nog veel feiten te mogen optekenen uit de mond van Gait Kroes, zodat de naam Thiebout voort blijft leven.

pdf Spiegel der Zeilvaart maart 2000 nr02 - Ontwerpen van J.P.G. Thiebout

Alle resultaten

'Actief' ingeschreven schepen in het Stamboek die ontworpen en/of gebouwd zijn door J.P.G. Thiebout

Nadat J.P.G. Thiebout in 1923-1924 zijn werf activiteiten heeft beëindigd, is hij wel doorgegaan met het maken van ontwerpen. Een aantal van deze latere ontwerpen is door andere werven gebouwd.

Het Fries jacht 'Ouderhoek'

De 'Ouderhoek' werd in 1906 gebouwd op de werf De Amstel waar toentertijd de heren G. Baaij en J.P.G. Thiebout de directie vormden. De opdrachtgever was de heer Th. W Blijdenstein, directeur van de Twentse Bank te Amsterdam. Het Rotterdams Scheepvaartmuseum is in het bezit van een prachtige set tekeningen van dit schip. Als men de lijnen van het schip bekijkt, zal het niemand verbazen dat Auke van der Zee geadviseerd heef bij het ontwerp, althans, zo gaat het verhaal. 
Helaas is dit schip in 1953, in de aanloop naar de stichting van de SSRP. verkocht naar de Verenigde Staten, waar het later is 'vergaan'.

Lees het hele verhaal van het Fries jacht 'Ouderhoek'.

Terug naar vorige pagina