Punterbouw Schreur in Giethoorn

De werf heeft twee gezichten, enerzijds een traditionele punterwerf en anderzijds een moderne innovatieve scheepswerf. Dit komt ook tot uitdrukking in het feit dat er twee namen gebezigd worden: Punterbouw Schreur en Scheepswerf Schreur. De geschiedenis van de werf gaat terug tot het begin van de achttiende eeuw. Koop Jacob Smit is dan timmerman te Giethoorn. En een timmerman in die tijd timmerde huizen, molens en, als het nodig was, maakte hij ook punters, in die tijd het enige vervoermiddel in de Kop van Overijssel. Of er toen al sprake was van een eigen werf is niet duidelijk. Wel weten we dat Hendrik Hendriks, de kleinzoon van Koop Jacob, op een perceel op het huidige Zuiderpad 26, achter het woonhuis een punterschuur had. In 2006 heeft Jan Schreur, de tiende generatie, het bedrijf overgenomen van zijn vader Jan-Harm, die van een welverdiend pensioen mag genieten.

Restauraties

Punterbouw Schreur heeft met haar medewerkers vele houten Punters nieuw gebouwd en gerestaureerd. Een anatal van deze schepen staan ingeschreven in het Stamboek.

Alle resultaten

Overzicht nieuwbouw en restauraties

In de Spiegel der Zeilvaart zijn al een aantal publicaties over depunterbouwer Schreur gepubliceerd

Historie

Uit genealogisch onderzoek van H. Frans te 's Gravenhage bleek dat de geschiedenis van Punterbouw Schreur terug gaat tot het begin van de achttiende eeuw. In de zomer van 2007 ging Jeroen Schreur, behorend tot de elfde generatie punterbouwers, op de werf aan de slag. Een mooie aanleiding om een boek over de werf en over punters te maken.

Een beschrijving van dit boek is opgenomen in het hoofdstuk publicaties in de rubriek boeken.

Terug naar vorige pagina