Scheepswerf 'de Hoop' van Gebr. Tijssen, H. Hijdra, D. Kloos en vanaf 1997 Stallinga - Leiden

De scheepswerf “De Hoop” van de Gebr. Tijssen is 20 juni 1922 opgericht door G. en A.J. Tijssen. Vanaf ongeveer 1940 ging de werf verder onder de naam Gebr. Tijssen. In 1984 verkocht Willem Tijssen de werf aan Henk Hijdra, die in 1990 de werf vervolgens over deed aan Dirk Kloos. De werf bestaat nog steeds en is gelegen op het Waardeiland langs de nieuwe Rijn dat daar het Utrechts jaagpad werd genoemd. De eerste loods welke uit 1924 stamt, met veel van het oorspronkelijke gereedschap, het eerste kantoortje en de dwarshelling zijn nog steeds in gebruik als onderdeel van de huidige werf en machinefabriek Stallinga.

Ton Stallinga heeft de werf overgenomen van Dirk Kloos en nog veel is uit de vroegere tijd herkenbaar.

De oorspronkelijke loods en dwarshelling nog steeds in gebruik en een kijkje in de loods. Foto's augustus 2012 (www.archiefleiden.nl)
De oorspronkelijke loods en dwarshelling nog steeds in gebruik en een kijkje in de loods. Foto's augustus 2012 (www.archiefleiden.nl)

Onder de eigenaren Henk Hijdra en Dirk Kloos werd nog de naam 'Scheepswerf Tijssen' gevoerd. Die verdween pas met het eigenaarschap van Stallinga op 27 nov 1997.

Ontwikkelingen

De diverse eigenaren hebben verschillende activiteiten ontplooit op de werf. voor de Tweede Wereldoorlog werden veel luxe roeivletjes, de zogenaamde Leidse vletjes gebouwd, maar ook werkvletten en baggerschuitjes. Daarnaast zijn ook zogenaamde groentejagers met westlandse maten (21 x 3,85 en 35 tot 45 ton), diverse kleivletten en opduwers gebouwd. Vanaf 1925 tot de oorlog werden echte binnenvaartschepen tot 100 ton gebouwd. Daaronder 7 sleepboten, waarvan de grootste 17 meter was.

Na de oorlog heeft de werf zich toegelegd op het ombouwen van tjalken en dekschuiten tot woonboten. In de jaren 50 kwamen er weer meer opdrachten voor de bouw van nieuwe schepen. Diverse tjalken en klippers zijn daar tussendoor verbouwd tot pleziervaartuig.

In de jaren 90 ontwierp Henk Hijdra een aantal Lemsteraken, die ook door hem zijn gebouwd.
Dirk Kloos kwam op de wedstrijdbaan regematig Hoek tegen. Later resulteerde dat in nauwe samenwerking met Hoek Design. Diverse Lemsteraken, door Hoek Design ontworpen, zijn door Dirk Kloos gebouwd.
Scheepswerf Stallinga heeft ook Ronde en Platbodemjachten gebouwd. Zo is in 2002 op de werf een 15 meter lange Schokker op stapel gezet van de hand van B. de Vaan. 

Alle resultaten

Overzicht van schepen met SSRP-Plaquette, gebouwd door de Gebr. Tijssen

Alle resultaten

Overzicht van schepen met SSRP-Plaquette, gebouwd door Henk Hijdra

Alle resultaten

Overzicht van schepen met SSRP-Plaquette, gebouwd door Dirk Kloos

Terug naar vorige pagina