Scheepswerf "De Pôlle" W.H. Postma - Grouw

In het boek "Ronde en Platbodemjachten" van Mr. Dr. T. Huitema staat geschreven: Friese schouwen zijn vrij smalle schouwen met weinig zeeg of zelfs een katterug, Men kent in Friesland drie soorten Schouwen, namelijk de grote Schouw van 6 x 1.80m, getuigd met gaffelzeil, de middenklasse van 5.50 x 1.55m , eveneens met gaffelzeil getuigd en de kleine Schouw van 4.75 x1.42m, die met een Sprietzeil is uitgerust. In verschillende watersportcentra ontwikkelden zich eigen vormen en zo sprak men ondermeer van Terhornster-, Eernewoudster- en Grouwster-schouwen. Onder de laatste groep vooral de grote Pôlle-schouwen, gemaakt door W.H. Postma op de werf "De Pôlle", die een zeker vermaardheid verwierven. Ook de 6m lange Lelieschouwen van de Zeeverkenners horen tot deze groep.

Van de Pôlle-werf in Grouw is weinig terug te vinden. In het Stamboek staan een aantal Schouwen van de Pôlle-werf ingeschreven, waarvan de 'Jaega' wel de bekendste is. De tekening van deze Schouw is ook terug te vinden in het boek van Huitema.

Scheepswerf "De Pôlle" W.H. Postma - Grouw
Scheepswerf "De Pôlle" W.H. Postma - Grouw
Fries Scheepvaart Museum: Olieverfschilderij. Voorstelling van de helling De Pôlle van de familie Postma bij Grou. Op de helling een snik en daarvoor een schouw en een hellingbak. Vervaardiger onbekend.
Fries Scheepvaart Museum: Olieverfschilderij. Voorstelling van de helling De Pôlle van de familie Postma bij Grou. Op de helling een snik en daarvoor een schouw en een hellingbak. Vervaardiger onbekend.

In 1946 wordt de werf overgedragen

Alle resultaten

De Pôlle-schouwen in het Stamboek

Terug naar vorige pagina