Aanpassingen Criteria september 2014

7 oktober 2014

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om de criteria op een aantal punten aan te passen. Deze wijzigingen/aanvullingen betreffen het scheepstype Lemsteraken, maar ook een paar algemene bepalingen betreffende relingen, ankers en het verduidelijken van gebruikte afkortingen. De wijzigingen zijn per 27 september 2014 van kracht.

De aanpassingen/Aanvullingen

  1. Aanvulling 6.2.1 Het huidige artikel in de Aanvullende bepalingen voor (alle) Lemsteraken: De halshoek van de fok wordt bij Lemsteraken steeds direct op de steven gevoerd.
  2. Het artikel in de Aanvullende bepalingen voor grote Lemsteraken (>11m): Nieuw:  6.1.1 Slechts één mast mag worden gevoerd, waarbij de voorstag van deze mast op de steven wordt bevestigd.
  3. De romp diepgang die in de criteria T heet, wordt in de klassenvoorschriften TC genoemd. Dit trekken we gelijk: TC.
  4. Aanvulling 4.2 Op een vissermans(jacht)aak is een vis-/motorbun verplicht: De hoogte van de bun mag echter nooit in de zichtlijn de hoogte van het potdeksel, evt. incl. het aanwezige zettelboord overstijgen.
  5. Aanpassing Algemene bepalingen v.w.b. Ankers en materiaal gebruik: Moderne ankers, zoals Danforthankers, Bruce-ankers, ploegschaarankers en dergelijke, zijn in het algemeen niet toegestaan als deze onder de botteloef of kluiverboom gevoerd worden. Voor visserman schepen zonder botteloef is het toegestaan een dergelijk anker te voeren mits weggeborgen tegen door een kluisgat of over een ankerrol tegen de steven  of het boord van het schip. Het verdient nog steeds aanbeveling gebruik te maken van een admiraliteits- of Hollandse stokankers. Voor het gebruik op het hek van het schip, en voor het gebruik door visserman schepen kan een vier- of driebladig dreganker worden benut.
  6. Aanpassing Romp algemene bepalingen 4.4: Het woord Zeerelingen wordt vervangen door Zee- en kuiprelingen kwamen vanouds etc. ….
  7. Aanvulling Tuigage, staand en lopend want, 6.1 Rondhouten: Bokkepoten dienen, indien ze niet gebruikt worden, weggeborgen te worden in de scepters, plat aan dek in de zijden van het schip, naast het boord of anderszins, maar mogen niet boven het dek aan de voorstag als een soort van hulpreling worden gevoerd. De bokkepoten dienen derhalve afneembaar en deelbaar te zijn. Indien de bokkepootconstructie niet deelbaar is, maar uit een geheel bestaat dient deze in dit geval plat op dek te worden gevoerd.

Zie de wijzigingen van September 2014

Terug naar vorige pagina