Aureliaprijs toegekend aan Gerard ten Cate

29 maart 2015

De Aurelia-prijs van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, in 1990 aangeboden door de heer en mevrouw H.G. van Slooten en ingesteld als prijs voor publicaties op het gebied van de Ronde en Platbodemjachten en de geschiedenis van deze scheepstypen, uit te reiken in de Lustrumjaren van de Stichting, wordt ter gelegenheid van het twaalfde lustrum tijdens de Voorjaarsbijeenkomst in Broek op Langedijk toegekend aan :

GERARD TEN CATE

Op grond van de volgende overwegingen:

  • Dat de liefde voor het Ronde en Platbodemjacht en de geschiedenis er van, zich al vroeg openbaarde bij Gerard;
  • Hij al ruim 35 jaar eigenaar en ‘hoeder’ is van diverse Friese jachten, eerst de ‘Murkjen’, daarna de ‘Bestveaer’ en sinds een paar jaar de ‘Aeolus’, deze laatste gebouwd door Visser in Paterswolde;
  • Hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het standaardwerk ‘Het Friese jacht’ van Dr. Ir. J. Vermeer;
  • Hij de geschiedenis van zijn eigen schepen, heeft uitgezocht, gedocumenteerd en gepubliceerd;
  • Hij naar aanleiding van zijn naspeuringen in 2011 het boek ‘Ouder zeilend Hout’ heeft gepubliceerd aangevuld met veel digitaal materiaal;
  • Hij al zijn kennis en informatie belangeloos ter beschikking stelt aan het archief van het Stamboek, die daaruit mag publiceren op de website SSRP.nl;
  • Hij ook de bedenker, inspirator en auteur is van het maandelijks verschijnend digitaal Vlugschrift “Uit het Stamboek” met door hem gevonden "nieuwtjes" uit het verleden, met veel vertakkingen naar het Stamboekarchief. Een uiting vanuit  het Stamboek waarvoor we van de lezers veel waardering krijgen; 
  • Dat hij aldus heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt aan de verwezenlijking van de belangrijkste doelstelling van de Stichting, zijnde het bevorderen van de belangstelling voor het Ronde en Platbodemjacht, waarvoor het bestuur hem op deze wijze van haar dank en waardering wil doen blijken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Werkendam  in januari 2015.

Broek op Langedijk, 28 maart 2015

Terug naar vorige pagina