Hout-Vaert, een varend erfgoedtheater, groot succes

25 juli 2018

Het project Hout-Vaert, een varend erfgoedtheater, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is een groot succes geworden!
De samenwerking tussen de LVBHB en SSRP heeft geresulteerd in 4 dagen aandacht voor het Friese Hout. Vanaf het transport van het Hout als vlot, vrachtschepen, opduwers, stoomsleepboten tot houten Friese schepen.
Opgeluisterd met muzikale klanken door muziekgezelschap WOOD, keuren en veilen van het hout, de jeugd timmerde een houten zeilvlot, eten van houten plankjes aan lange houten tafels, afsluitend een optreden van dansgroep Grietine Molenbuur, waarna het houten vlot werd overgedragen aan het bestuur van Houtzaagmolen De Rat te IJlst. Waar het hout verzaagd zal worden tot planken. Het eindproduct worden Tiny houses.

Het Friese ambacht en de deelnemende 56 schepen hebben glansrijk tussen Dokkum, Birdaard, Leeuwarden, Grou, Sneek en IJlst in de belangstelling gestaan. Vlaggen, applaus en geanimeerde gesprekken bij alle aanlegplaatsen. 

Onze (criterium)stadsomroeper Peter Tolsma kon staand naast de Sneeker Waterpoort zijn enthousiasme ternauwernood binnen de toegestane tijdsspanne kwijt!
In de Spiegel der Zeilvaart van september 2018 heeft Peter Tolsma een verslag geschreven van de Hout-Vaert.

Hout-Vaert Sfeerimpressie 2018

Hout-Vaert vertelt het verhaal van de historie en de toekomst van hout tijdens een actief evenement in Friesland. De reis van het vlot van boomstammen en 80 historische volgschepen gaat van Dokkum, via Leeuwarden en Grouw naar houtzaagmolen De Rat in IJlst. Een vierdaagse reis om hout te beleven, aan boord door mee te varen en aan de wal met tal van verrassende activiteiten.

Hout-Vaert Sfeerimpressie 2018 HQ

Hout-Vaert Sfeerimpressie 2018 HQ

Herinneringsboek Hout-Vaert 2018

Volgend jaar een andere uitdagende happening met Behoudsorganisaties?

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten

 

Terug naar vorige pagina