Misverstanden rond Evenement Sail den Helder ivm deelname Varend Erfgoed

18 februari 2017

In de afgelopen jaren heeft een groot aantal donateurs van onze Stichting Stamboek Rond en Platbodemjachten deelgenomen aan evenementen, waaronder Sail Den Helder. Voor de komende manifestatie heeft de organisatie van Sail Den Helder zich gewend tot de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) met een nieuwe voorwaarde om alleen Varend Erfgoed en Varende Monumenten toe te laten. Helaas is de FVEN als coördinerende organisatie hierop ingegaan. Zoals bij alle aangesloten Behoudsorganisaties bekend is, is de leeftijdsgrens van 50 jaar van het schip de voorwaarde om deze status te verwerven.
O.a. de SSRP is als Behoudsorganisatie vanaf het begin betrokken bij deze Federatie en steunt het werk dat hier gedaan wordt. Nieuwe schepen wil de SSRP nog niet als Varend Erfgoed en zeker niet Varend Monument beschouwen. Derhalve kunnen die schepen nog niet worden ingeschreven in het Register dat de FVEN beheert. Dat roept bij de donateurs van de SSRP de vraag op, waarom een schip van 12 jaar oud wel welkom is bij Sail Den Helder en een geheel authentieke Lemsteraak van 35 jaar oud niet.

Dit betekent dat met het huidige standpunt van de organisatie Sail Den Helder een aantal van onze schepen niet in kan schrijven. Dit betekent ook dat de door de organisatie gewenste Erfgoedstatus van de daar aanwezige schepen geen enkele geschiedkundige inhoud heeft.

Het stimuleren en het behoud van de schepen in ons cultuurhistorisch erfgoed, zoals beschreven in de doelstellingen van de SSRP, wordt op deze wijze onmogelijk gemaakt. Een geweldig gemiste kans, die zich niet had mogen voordoen!

Helaas heeft de FVEN dit alles niet voorzien en heeft als koepelorganisatie zonder overleg met haar Behoudsorganisaties de eisen van de organisatie Sail Den Helder overgenomen. Het bestuur van de SSRP betreurt dit met name voor de immer actieve deelnemers van onze Behoudsorganisatie. Het bestuur betreurt óók de handelswijze van Sail Den Helder evenals die van de FVEN.

Het kan niet zo zijn dat een groot deel van onze vloot zal moeten ontbreken op deze, maar ook op toekomstige manifestatie(s).

Bestuur SSRP

Terug naar vorige pagina