Van Waningprijs 2007 uitgereikt aan Hans P. Nooteboom

1 mei 2007

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om op de Winterreünie te Workum de Van Waning Prijs 2007 uit te reiken aan Hans P. Nooteboom.

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons erebestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs bestaat uit een mastwortel met scheerhout en vleugel en wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om op de Winterreünie te Workum de Van Waning Prijs 2007 uit te reiken aan Hans P. Nooteboom.

Op grond van de volgende overwegingen

  • dat hij al vele jaren op verschillende gebieden actief is voor zowel de Stichting als de Vereniging en hierbij een grote inzet en betrokkenheid heeft getoond;
  • dat hij in dat kader in het verleden onder meer verantwoordelijk is geweest voor een succesvolle organisatie van de zomerreünie in Veere in 1996;
  • dat hij al jaren als voorzitter van de criterium commissie zich inzet voor behoud van de historische criteria en het aanvullen van deze criteria middels hierop gebaseerde nieuwe regels;
  • dat dankzij deze inspanningen de in het stamboek ingeschreven jachten en daarmee ook de evenementen van Stichting en Vereniging een zinvolle historische grondslag hebben kunnen behouden;
  • dat hij dusdoende een wezenlijke bijdrage heeft geleverd, en hopelijk zal blijven leveren, aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is.

De Stichting feliciteert Hans Nooteboom van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina