Van Waningprijs 2008 uitgereikt aan het Jeugdbestuur van de VSRP

30 maart 2008

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om de Van Waning Prijs 2008 uit te reiken aan het Jeugdbestuur van de VSRP.

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons erebestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs bestaat uit een mastwortel met scheerhout en vleugel en wordt als wisselprijs toegekend aan degenen die een bijzondere prestatie hebben geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging.
Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten heeft besloten om op de Winterreünie te Elburg de Van Waning Prijs 2008 uit te reiken aan:

Het Jeugdbestuur van de VSRP (Florine Post, Ingeborg Renes, Floris Royer, Jetske Steenstra)

Op grond van de volgende overwegingen

  • Sinds het jubileumjaar 2005 is het jeugdbestuur van de VSRP - in aanvang door Sanne Post, Marije Overwater en Ineke Stolp - weer nieuw leven ingeblazen en wordt voor jongeren van 12 jaar en ouder een eigen programma tijdens de zomerreünie georganiseerd. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de wedstrijd van de jeugd op maandag met de ouders ‘voor de mast’, waarbij de jeugd het schip overneemt en de ouders geacht worden zich te beperken tot een ondersteunende rol. Ook het sociale leven speelt bij de organisatie natuurlijk een belangrijk element: een eigen zaterdagavonddiner, het avondspel en de disco. Een en ander soms wel en soms niet in overeenstemming met de opvattingen van het ‘ouderenbestuur’ van de VSRP.
  • De standvastigheid van het jeugdbestuur in hun pogingen om een kampvuur te organiseren verdient vermelding, eens moet en zal dat toch echt gaan slagen. Met deze activiteiten wordt door het jeugdbestuur een duidelijke bijdrage geleverd in het verwerven van onze donateurs en leden voor de toekomst en daarmee aan één van de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur hen zeer erkentelijk is.

De Stichting feliciteert het jeugdbestuur van de VSRP van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina