Van Waningprijs 2012 toegekend aan Stamboekbeheerder Jan Eissens

24 maart 2012

Traditioneel wordt tijdens de Voorjaarsreünie de van Waningprijs uitgereikt. Dit jaar werd deze uitgereikt aan Jan Eissens voor zijn inzet als bestuurslid van de SSRP en aansluitend – als opvolger van Tom Vos – als (huidig) Stamboekbeheerder van de Stichting. Dit was een complete verrassing.

De prijs wordt uitgereikt op grond van de volgende overwegingen:

  1. Jan heeft zich ruim 6 jaren ingezet als bestuurslid van de SSRP voor het behoud van schepen o.a. door deelname aan vergaderingen van de FONV en gezorgd voor het opzetten en verder uitbouwen van een zeer toegankelijke en gebruikersvriendelijke website;
  2. Reeds tijdens de periode als bestuurder van de SSRP heeft Jan de Stamboekbeheerder, wijlen Thom Vos, doeltreffend ondersteund bij het automatiseren en elektronisch verwerken van de Stamboekgegevens;
  3. Jan heeft met het aanreiken van zeer toegankelijke programmatuur samen met zijn dochters een prachtig overzicht voor de SSRP-website ontwikkeld voor alle artikelen, die in verloop van jaren in de "Spiegel der Zeilvaart" zijn gepubliceerd over scheepstype, specifiek schip, werf of anderszins documentatie die op ronde en platbodemschepen betrekking hebben;
  4. Na zijn terugtreden als bestuurder heeft Jan de taak van Stamboekbeheerder, door het ontijdig verscheiden van Thom Vos, op zeer efficiënte wijze met grote inzet, doorzettingsvermogen en nauwkeurigheid op zich genomen;
  5. Intussen verzorgt Jan de bladzijde voor de SSRP in de "Spiegel der Zeilvaart" en levert op deze wijze een essentiële bijdrage aan de bekendheid van de activiteiten en wetenswaardigheden van de Stichting en haar vloot;
  6. Tenslotte heeft Jan zijn liefde voor houten schepen geuit door samen met zijn vrouw met, nu reeds, een drietal originele eigen boten te hebben gevaren en heeft over vele jaren bijzondere relaties opgebouwd met scheepswerven en hun eigenaren, die mede de SSRP ten goede komen.

In deze functies, acties en relaties heeft Jan een bijzondere en wezenlijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is.

Terug naar vorige pagina