Van Waningprijs 2019 toegekend aan De Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo

23 maart 2019

De Van Waning Prijs is in 1966 ingesteld door wijlen ons ere-bestuurslid de heer C.J.W. van Waning. De prijs wordt als wisselprijs toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd met betrekking tot de organisatie of geschiedschrijving van evenementen van Stichting en Vereniging. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de Van Waning Prijs 2019 tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de SSRP in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam uit te reiken aan: 

DE KONINKLIJKE ZEILVERENIGING OOSTERGOO

Op grond van de volgende overwegingen

  • De Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo is een van de oprichtende partijen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in 1955. Veel leden bezitten een jacht dat is ingeschreven in het Stamboek. Daarnaast bestaat er binnen de vereniging veel belangstelling voor het Ronde en Platbodemjacht. Een paar keer per jaar wappert de grote vlag van 'Oostergoo' vanaf de torenspits in Grouw.

    Op de eerste zaterdag van juni is het in heel Grouw duidelijk dat het 'Oostergoo weekend' is gestart. Vele houten Ronde en Platbodemjachten verzamelen zich dan rond de vergaderplaats bij Hotel Oostergoo en maken na afloop van de vergadering een gezamenlijke tocht door de omgeving. Klein en groot, bemand door keurig geklede heren. Een prachtige traditie, die al jaren de nodige aandacht trekt.

    Dat het varen met Ronde en Platbodemjachten een belangrijk onderwerp in de Vereeniging is, blijkt uit het feit dat zij er aan bijdraagt, dat sinds 2008 een belangrijk cultureel evenement op de Wijde Ee bij Drachten wordt gecontinueerd en daardoor een prachtig feestje voor schippers, dat zo ook voor de toekomst behouden blijft.

    De Vereeniging heeft traditie hoog in haar vaandel staan. Op heel belangrijke momenten wijkt ze daar van af. Dit jaar is het Oostergoo weekend een week vervroegd. De reden: de verjaardag van het Statenjacht 'Friso'. In 1953 werd onder auspiciën van Oostergoo een reünie belegd van Friese Ronde Jachten. Bij die reünie keerde het Commissarisjacht 'Friso' voor het eerst sedert jaren weer naar Friesland terug. Oostergoo was daarna een van de drijvende krachten in de zogenoemde Boeiercommissie, die tot taak kreeg te trachten de 'Friso' weer naar Friesland terug te halen als Statenjacht. Dat werd zoals bekend een groot succes. De boeier werd in 1954 overgedragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland, nu 65 jaar geleden. En de 'Friso' viert in 2019 haar 125-ste verjaardag. Dus vormt de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo op 24 mei 2019 het centrale middelpunt voor een groots festijn ter ere van de verjaardag en eigenaar van dit prachtige schip.

In deze functies, acties en relaties, levert de Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo een bijzondere en wezenlijke bijdrage aan de doelstellingen van het Stamboek en de promotie van de vloot van Ronde en Platbodemjachten. Daarvoor is het bestuur Oostergoo zeer erkentelijk en benadrukt op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek. Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Amersfoort, 29 januari 2019.

Amsterdam, zaterdag 23 maart 2019

 

Terug naar vorige pagina