W.H. de Vos-prijs 2008 toegekend aan de heer J. Zwaneveld

30 maart 2008

De W.H. de Vosprijs voor het jaar 2008 wordt toegekend aan de heer J. Zwaneveld.

De W.H. de Vosprijs is in 1957 ingesteld door de erven van de heer W.H. de Vos en wordt toegekend aan diegene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn jacht. De prijs bestaat uit twee onderdelen te weten een wisselprijs zijnde een zilveren model van de Lemsteraak de “Onrust” en een vergulde vlaggenstokknop.

De W.H. de Vosprijs voor het jaar 2008 wordt toegekend aan de heer J. Zwaneveld.

Op grond van de overwegingen dat

  • Dat hij in 1963 de tjalk Swanneblôm (vh. Fortuin), stamboeknummer 1127, in slechte staat als kaal casco met alleen een mastkoker en een roefje heeft gekocht en dit jacht vervolgens in de daarop volgende jaren geheel heeft gerestaureerd tot het fraaie en goed onderhouden monumentale jacht dat het nu is. De betimmering, inclusief de fraaie petroleumlamp en potkachel uit grootmoeders tijd, is hierbij geheel door Jan Zwaneveld zelf, samen met familie en vrienden, gedaan.
  • Dat de historie van de Swanneblôm verder onlosmakelijk verbonden is met die van de Stichting en Vereniging doordat de Swanneblôm van meet af aan altijd heeft deelgenomen aan de zomerreünies en hiervoor verschillende aanbrengtochten heeft georganiseerd en een aantal maal als eskadercommandant is opgetreden bij het admiraalzeilen.
  • Dat ook tijdens de wedstrijden bemanning en jacht keer op keer hebben laten zien dat zij beiden in optimale staat waren. Waarbij Jan Zwaneveld overigens altijd bereid was zijn kennis met een ieder te delen, menigeen heeft baat gehad bij zijn goede adviezen.
  • Dat hij als zeer gewaardeerd lid van de criteriumcommissie vele jaren het bestuur, met name op het gebied van tjalken,  met raad en daad terzijde heeft gestaan.
  • Dat hij bovendien een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de aanvullende criteria voor tjalken en skûtsjes.
  • En dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De Stichting feliciteert de heer J. Zwaneveld van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina