W.H. de Vosprijs 2007 toegekend aan de heer F. Botman

1 mei 2007

De W.H. de Vosprijs voor het jaar 2007 wordt toegekend aan de heer F. Botman.

Deze prijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn jacht. De prijs bestaat uit twee onderdelen te weten een wisselprijs zijnde een zilveren model van de Lemsteraak de “Onrust” en een vergulde vlaggenstokknop.

De W.H. de Vosprijs voor het jaar 2007 wordt toegekend aan de heer  F. Botman

Op grond van de volgende overwegingen

  • dat hij al op jonge leeftijd zijn hart aan rond en platbodemjachten heeft verpand. Niet alleen heeft hij jaren gezeild in deze jachten maar deze ook gerestaureerd. Vaak waren dit schepen die dreigden ten onder te gaan aan het verval.
  • in eerste instantie heeft hij jaren gezeild met tjotters zoals de Pieter (ex Annechien) en de Lotus (vh en thans Hilda).
  • daarna is hij overgestapt op boeiers, zoals de boeier (ex Fries Jacht ) Maintsje die hij jaren in bezit heeft gehad. Vervolgens heeft hij de boeier/visaak De Hekse (ex Dolphijn) van Piersma gekocht toen deze gesloopt dreigde te worden en er een eigenaar voor gezocht die het schip weer wilde restaureren. Op latere leeftijd heeft hij nog jaren gezeild in het boatsje Rûzer, dat hij vertroetelde. Hiermee heeft hij niet alleen in woord maar ook in daad steeds bijgedragen aan de instandhouding van het bestand aan ronde schepen.
  • dat hij van grote waarde is geweest voor de totstandkoming van het boek “De Boeier” van Vermeer door (samen met Peter Tolsma) alle boeiers door heel Nederland heen op te meten en deze gegevens vast te leggen met grote nauwkeurigheid een architect waardig. Ook de museum- en rijksarchieven in Sneek, Leeuwarden, Enkhuizen en Utrecht zijn door hem uitgeplozen voor dit doel;
  • dat hij een van de vaste maten is van de schouwcommissie die alle schouwen in het Noorden, en soms daarbuiten, voor het FNOV heeft gedaan in het kader van de inschrijving in het register Varende Monumenten;
  • dat hij, tot slot, ertoe bijgedragen heeft dat wij ook in de toekomst verzekerd zijn van rond en platbodemzeilers met liefde en kennis van zaken van deze jachten door voor nageslacht te zorgen dat actief aan de watersport deelneemt;
  • en dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De Stichting feliciteert de heer F. Botman van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina