W.H. de Vosprijs 2009 toegekend aan de heer R. Bringmann

30 maart 2009

De W.H. de Vosprijs voor het jaar 2009 wordt toegekend aan de heer R. Bringmann, eigenaar van de monumentale Hengst de Jan Korneel gebouwd in 1908 bij de Klerk in Hontenisse.

De W.H. de Vosprijs is in 1957 ingesteld door de erven van de heer W.H. de Vos en wordt toegekend aan diegene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn jacht.
De prijs bestaat uit twee onderdelen te weten een wisselprijs zijnde een zilveren model van de Lemsteraak de Onrust en een vergulde vlaggenstokknop.

De W.H. de Vosprijs voor het jaar 2009 wordt toegekend aan de heer

                                                R. Bringmann

eigenaar van de monumentale Hengst 'Jan Korneel' gebouwd in 1908 bij de Klerk in Hontenisse.

Op grond van de overwegingen

  • dat hij blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn jacht;
  • dat hij dit heeft gedaan door de monumentale Hengst de Jan Korneel gebouwd in 1908 bij de Klerk in Hontenisse, in eigen beheer ingrijpend te restaureren waardoor het schip weer is teruggebracht van plezierjacht naar zijn oorspronkelijke status, het vissersschip;
  • dat hij met deze restauratie een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van dergelijke jachten;
  • dat hij ervoor heeft gekozen om het schip niet naar de omgeving van de eigenaar te verplaatsen maar het schip in zijn eigen, historische, vaarwater te laten en daarom gekozen heeft voor een ligplaats in Stavenisse, op het eiland Tholen;
  • dat hij met dit alles een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen  van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.

De Stichting feliciteert de heer R. Bringmann van harte met deze prijs.

Terug naar vorige pagina