W.H. de Vosprijs 2017 toegekend aan Jan Paul Loeff

25 maart 2017

De W.H. de Vosprijs wordt toegekend aan degene die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het door de Stichting nagestreefde doel, dan wel blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht. De prijs bestaat uit een wisselprijs, zijnde een zilveren model van de Lemsteraak 'De Onrust' en een vergulde knop van de vlaggenstok, die blijvend wordt uitgereikt.

Het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP) heeft besloten de W.H. de Vosprijs 2017 tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Ravenstein uit te reiken aan: 

JAN PAUL LOEFF

Op grond van de volgende overwegingen

  • Omdat Jan Paul Loeff  als zoon van de legendarische Ir. J. Loeff  al op jonge leeftijd “besmet” is geraakt met het Ronde en Platbodemvirus;

  • Hij al vanaf 1981 de zorg op zich heeft genomen van de door Huisman op de Ronduite gebouwde Vollenhovense bol ‘Goetzee’ en zich tot op heden uitstekend van deze zorg kwijt. Overigens is de naam ‘Goetzee’ de familienaam van zijn overgrootmoeder van vaders kant.

  • Dat hij niet schroomt om zelf het gereedschap ter hand te nemen om grote restauraties aan zijn schip uit te voeren.

  • Hij daarover diverse uitvoerige publicaties in onder andere de Spiegel der Zeilvaart op zijn naam heeft staan, die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor vele andere eigenaren;

  • Dat hij een heel archief van zijn vader, oud-hoofdredacteur van de “Waterkampioen” in bezit heeft, waarop we als SSRP, bij het samenstellen van publicaties, nooit tevergeefs een beroep doen;

  • Dat door zijn betrokkenheid bij de Vereniging van Eigenaren van Houten Huismanjachten ook andere eigenaren deelgenoot maakt van zijn ontdekkingen, observaties en ervaringen.

  • Dat hij door dit alles een schat aan kennis heeft opgebouwd en deze absoluut niet voor zichzelf houdt. 

Jan Paul heeft met dit alles een bijdrage van niet in te schatten betekenis geleverd en draagt nog steeds bij aan de doelstellingen van het Stamboek, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is en op deze wijze de unieke verbintenis met het Stamboek wil benadrukken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Ronde en Platbodemjachten te Wageningen 13 december 2016.

Ravenstein, zaterdag  25 maart 2017

 

Terug naar vorige pagina