Wijziging samenstelling SSRP bestuur

1 november 2005

Met ingang van 1 november 2005 is Romeo v.d. Borch afgetreden als voorzitter van het SSRP bestuur. Gedurende zijn zittingsperiode heeft hij zich met veel inzet en diplomatie voortreffelijk van zijn taak gekweten waarvoor het bestuur hem dan ook zeer erkentelijk is.

Hoewel de bestuurstermijn van Romeo v.d. Borch feitelijk al geëindigd was, heeft het bestuur hem toentertijd verzocht zijn zittingsperiode te verlengen i.v.m het jubileumjaar. Omdat de zoektocht naar een geschikte opvolger niet direct het gewenste resultaat opleverde is dit vertrek vervolgens wat langer uitgesteld dan oorspronkelijk gepland.

Romeo v.d. Borch wordt voorlopig opgevolgd door onze vice-voorzitter Peter Tolsma, maar omdat zijn zittingsperiode in ons bestuur ook ten einde loopt kan hij deze taak geen volle bestuursperiode op zich nemen. Het is dan ook bedoeling dat Peter Tolsma ons nieuwe bestuurslid, Koos van den Heuvel, de tijd en gelegenheid biedt om zich rustig in te werken en tezijnertijd de voorzittershamer over te nemen.

Terug naar vorige pagina