De Lytse Bever

Van Bijlbrief tot Varend Monument

Oorspronkelijk in 1820 gebouwd als een open jacht werd de Bever daarna gebruikt als beurtschip tussen het dorp Eernewoude en de stad Leeuwarden. Na een aantal jaren als verhuurjacht te zijn geëxploiteerd, is er aan het begin van de twintigste eeuw jarenlang een zeilsport mee beoefend. Daarna is het jacht, nadat het bijna verloren was gegaan, herbouwd tot boeier. Bij de laatste restauratie in de huidige tijd is het schip weer zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht. Beschrijvingen en verhalen van de opeenvolgende eigenaren completeren deze boeiende historie. Evenals een beschrijving van de werf waar het schip gebouwd werd, en van de verantwoordelijke scheepsbouwer, is ook de laatste restauratie uitvoerig in beeld gebracht. Het boek is daarbij voorzien van een zeer groot aantal afbeeldingen die het verhaal ondersteunen. De Lytse Bever, stamboeknummer 239 kent een boeiende levensloop die veel liefhebbers van ronde en platbodem jachten zal aanspreken.

Nog tien jaar en een beetje en dan vaart het houten jacht "Lytse Bever" al twee eeuwen rond op de Nederlandse binnenwateren. Peter Tolsma heeft de geschiedenis van het schip in kaart gebracht. Dat was een hele puzzle. Ondanks al zijn naspeuringen zijn er nog heel wat losse eindjes. In "De Lytse Bever" beschrijft Tolsma de geschiedenis van het schip chronologisch-thematisch, van de bouw in 1820 tot de restauratie in 2005. De "Lytse Bever" werd gebouwd op de werf van Eeltje Teadzes Holtrop in IJlst. Tussen 1839 en 1884 voer het als beurtschip tussen Eernewoude en Leeuwarden. Daarna kwam het schip in de pleziervaart terecht. Het is twijfelachtig of de "Lytse Bever" ook als bedrijfsvaartuig is gebouwd gezien de luxe uitvoering. Het boek is vlot geschreven, verzorgd opgemaakt en voorzien van prachtige foto's in kleur en zwart-wit. Meerwaarde is dat dankzij de geschiedenis van de "Lytse Bever" ook een beeld ontstaat van anderhalve eeuw maritiem Friesland. Het boek is voorzien van een notenapparaat. Vooral de liefhebbers van ronde- en platbodemjachten zullen veel plezier beleven aan dit boek.

Auteur

Peter Tolsma (Ook voorzitter Criterium Commissie SSRP)

Uitgeverij De Alk & Heijnen Watersport

2008, 96 pag., gebonden, 17 x 24,5 cm
ISBN 90 5961 073 6

Terug naar vorige pagina