Honderd jaar De Wulp ex Georgette.

Het heeft weinig gescheeld of zij was door interne aftakeling al een kwart eeuw geleden ten onder gegaan.

De Wulp heeft in juni van 2012 haar Eeuwfeest. Maar het had weinig gescheeld of zij was door interne aftakeling al een kwart eeuw geleden ten onder gegaan. Getroffen door de schoonheid en door de historie van De Wulp als één van de vier tussen 1912 en 1915 rechtstreeks als jacht gebouwde 15 meter Lemsteraken van de vermaarde werf Gebr. De Boer in Lemmer heb ik, na ampele overwegingen vanwege die desolate staat, eind 1988 toch besloten over te gaan tot aankoop, en daarmee tot een totale restauratie, van De Wulp.

Dit eeuwfeest is voor mij de aansporing geweest in de vorm van deze publicatie aandacht te geven aan de historie, de teloorgang en de wederopstanding van De Wulp ex Georgette. Dit is deels gedaan om de redenen te beschrijven waarom iemand aan een dergelijk omvangrijk restauratieproces begint, hoe zo'n proces in de praktijk is verlopen en aan te geven met welk genoegen je, zeker na afloop, tegen een restauratie kunt aankijken. Maar vooral ook om de geschiedenis van De Wulp te beschrijven. Platbodems in het algemeen, en Lemsteraken zijn daarop zeker geen uitzondering, zijn immers een belangrijk deel van het Maritiem Cultureel Erfgoed van Nederland. En dat Erfgoed verdient behoud van de geschiedenis door vastlegging en verspreiding.

Deze publicatie valt in vier hoofddelen uiteen. Allereerst wordt de aanleiding en motivering beschreven van de aankoop van De Wulp met de bijbehorende beslissing, met alle randvoorwaarden, tot de omvangrijke restauratie die daarmee immers onlosmakelijk verbonden zou zijn. Daarna volgt een beschrijving in meer detail van de oorspronkelijke bouw van De Wulp en van de historie in de afgelopen 100 jaar tijdens de periodes onder de verschillende eigenaren en in de verschillende vaargebieden in Nederland en België en meer dan 15 jaar in de Verenigde Staten. De publicatie beschrijft vervolgens hoe de restauratie in de verschillende fasen is verlopen. En eindigt met een gedetailleerde beschrijving van de huidige scheepsuitrusting en interieurindeling van De Wulp.

Auteur en eindredactie

J.B.J. Geise
ISBN 978-90-9026849-1
Aanvullende informatie met betrekking tot De Wulp wordt zeer op prijs gesteld.
Contact via geise@unet.nl.

Terug naar vorige pagina