Honderd jaar Wieringeraak WR173 1916-2016

De Wieringeraak WR173 bereikte op 13 april 2016 de leeftijd van 100 jaar

(Bron: Spiegel der Zeilvaart oktober 2016 - Menno Smit)
Honderd jaar worden is een gebeurtenis die meestal niet onopgemerkt voorbijgaat. De Wieringeraak WR173 bereikte op 13 april 2016 deze leeftijd en om dat te vieren heeft de Vereniging Aak een boek uitgegeven over de geschiedenis van het schip. Tijdens het weekend van de Flora- en Visserijdagen werd het boek in de historische hoek van de Vissershaven te Den Oever aan het publiek gepresenteerd en het jubileum gevierd.
De WR173 is gebouwd in Workum, op de werf 'De Hoop' van Ulbe Zwolsman. Opdrachtgevers waren de in Den Helder wonende, maar van Wieringen afkomstige gebroeders Teunis en Dirk Doves. De aak komt als 'HD77 Twee Gebroeders' in de vaart en wordt gebruikt als viskoopschuit. Op zee wordt de vangst van andere schepen opgekocht en snel naar de wal gebracht.
Na tien jaar wordt de aak in 1926 verkocht naar Wieringen. De gebroeders Broer en Cor Wit uit Den Oever zijn de nieuwe eigenaren. Het schip wordt vernummerd naar WR173, de naam kon hetzelfde blijven. De WR173 wordt nu wel volledig voor de visserij ingezet. De palingvisserij met fuiken is de belangrijkste visserij, maar in de winter viste men ook wel op alikruiken (krukels). De eerste jaren werd er nog volledig op de zeilen gevist. Pas in 1930 werd er een 1-cilinder 25 pk A-Ford motor ingebouwd. De gebroeders Wit waren behoudende mensen en ze hebben lang met de aak gevist. Pas in 1960 werd de aak vervangen door een nieuwe stalen kotter.

Botterkoning

De 'Twee Gebroeders' werd in 1961 verkocht om een nieuw leven tegemoet te gaan als recreatie vaartuig. Zo was ook de in botterkringen bekende Piet Dekker uit Kortenhoef een aantal jaren eigenaar. De WR173 voer toen vanuit Muiden en werd via de bekende `botterkoning' Harry Smit regelmatig verhuurd. In 1976 kwam de aak als klein charterschip onder eigenaar Kees Rol weer af en toe in Den Oever. Rinse Zijlstra, de toenmalige voorzitter van de Stichting Oud Wieringen, slaagde erin een aantal mensen enthousiast te maken om het schip te kopen en op die manier voor Wieringen te behouden. In 1991 werd deze Stichting opgesplitst in aparte verenigingen en kwam de WR173 onder het beheer van de Vereniging Aak. Dat pakte goed uit, want inmiddels is deze uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ruim 300 leden. In feite zijn er dit jaar dus twee jubilea te vieren: de WR173 bestaat honderd jaar en de Vereniging Aak 25 jaar.

Boek te bestellen

Het boek Honderd Jaar Wieringer Aak telt 116 bladzijden en is rijk geïllustreerd met tekeningen en veel oude foto's. De WR173 staat uiteraard centraal in het boek, maar er is ook aandacht voor meer algemene onderwerpen, zoals de Wieringer Zuiderzeevloot, de visserij op Wieringen en de vloot tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de meer recente periode worden de verschillende evenementen beschreven waaraan de WR173 meedoet, zoals botterwedstrijden in Elburg, Kampen en Den Helder, Sail Amsterdam en de visserij-evenementen in Enkhuizen en Workum. Als je wilt blijven varen, dan moet je blijven timmeren', zo luidt een uitspraak in het boek. Aandacht is er dan ook voor de diverse restauraties, zoals die in de loop der tijd zijn uitgevoerd en die ervoor hebben gezorgd dat de WR173 de leeftijd van honderd jaar kon bereiken. De meest recente restauratie geschiedde afgelopen winter door Ivor van Klink van scheepswerf 'De Hoop' in Workum, dezelfde werf waar het schip 100 jaar eerder gebouwd was.

Het boek kost vijftien euro (exclusief verzendkosten) en kan besteld worden via

De uitreiking van de eerste exemplaren van het boek aan Kees Hos (WR4 uit 1900) en Tjeerdo Wieberdink (WR60 uit 1840) als blijk van waardering voor hun inzet voor het behoud van het Wieringer varend erfgoed. Om de WR173 welkom te heten binnen de 'Club van 100-plus' waren onder meer de WR48 (1909), BU61 (1912), LE74 (1900) en RD28 (1909) naar Den Oever gekomen.

Terug naar vorige pagina