Sylnocht 1917-2017

Kroniek van een boeier

Honderd jaar Boeier 'Sylnocht', wat een mijlpaal! Maar gaat het wel over de Sylnocht, over de boeier, over het schip? Klopt die titel wel? Dekt die wel de lading? Het boek gaat vooral over de opvarenden van de boeier. De zeilers staan centraal. Zij delen hun verhalen, avonturen en herinneringen, beleefd aan boord van de Sylnocht. Hun verhalen en anekdotes trekken je aan boord. Je hebt het gevoel dat je meezeilt op de Sylnocht, dat je het schip voelt bewegen, kraken en hellen. De avonturen zorgen er bijna voor dat je scheef in je stoel gaat zitten, alsof je aan de wind zeilt en je schrap moet zetten. Het zijn niet jouw belevenissen, maar tijdens het lezen verdwijnt langzaam het verschil.
De verhalen van de opvarenden zorgen ervoor dat de boeier centraal komt te staan. De zeilers brengen het schip op het water in beweging en wekken in hun verhalen het schip tot leven. Ja, de titel dekt de lading, ook al lijkt dat in eerste instantie niet zo.
We hebben allemaal - Henk, Anne, Riemer en Klaas - ontzettend veel plezier beleefd aan het maken van dit boek. Binnen een maand was het verhaal uit de hoofden toevertrouwd aan het papier. Ook wij hadden tijdens het maken regelmatig het gevoel echt aan boord te zitten en het avontuur ter plekke te beleven.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel 1- De boeier
Het ontstaan van een boeier 1917 - 1922
Karakteristieken van de Sylnocht
Lolke Lantinga

Deel II - Eigenaren van 1922 - 1980
Periode 1922 - 1934
Ir. W.J. Reichert 1934 -1938
W.B. ten Harmsen van der Beek 1938 - 1972
Tj. Van der Meulen 1972 - 1980

Deel III - Familie Vochteloo van 1980 - heden
1980 - 1981 Aankoop van de Sylnocht
1981 - 1995 Met het hele gezin
1995 - 2012 De Sylnocht delen
2012 - heden De nieuwe generatie

Wedstrijdzeilen
Evenementen
Bijlagen

- Overzicht evenementen en wedstrijden
- Eigenaren sinds de bouw
- Ligplaatsen sinds 1981
- Geraadpleegde bronnen

Colofon

Auteur en eindredactie
Klaas Smit

Redactie
Henk Vochteloo
Anne Vochteloo
iemer Vochteloo

Ontwerp en lay-out
Lex Maat - Naarden

Foto omslag
M. Gorgels, de Sylnocht op de Wijde Ee, 2016

Druk
Scanlaser, Zaandam

Uitgever
Smit Publicaties
Kaatsplein 17
8748 BZ Witmarsum

Eerste druk, 2017
ISBN/EAN 978-90-824232-2-8
NUR 484

Terug naar vorige pagina