Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak

Historie en achtergrond

Deze bundel bevat een aantal nieuwe en een aantal reeds eerder gepubliceerde bijdragen. De belangrijkste overweging om dat zo te doen en om dat nu te doen is het 300 jarig bestaan van scheepstimmerwerf 'De Hoop', de enige nog in oude staat functionerende werf in Nederland. In de bundel wordt aandacht besteed aan de scheepsbouw in Workum. Van de Friese kustvaart worden enige aspecten nader belicht. Ook aan de jongste geschiedenis van de werf (1900 - heden) wordt niet voorbij gegaan.

Het heeft maar weinig gescheeld of scheepstimmerwerf 'De Hoop', de laatste uit een lange rij Workumer scheepstimmerwerven was er nier meer geweest. Eind jaren zestig stonden diverse gemeentelijke instanties te dringen om de schamele restanten van deze eens zo bloeiende werf op te ruimen. In het oorspronkelijke en reeds goedgekeurde bestemmingsplan had het werfcomplex het veld moeten ruimen voor een parkeerterrein. De gemeente Workum besloot ter elfder ure anders. Timmerschuur, werfterrein en woonhuis bleven gespaard. Het geplande parkeerterrein kwam er niet. In plaats daarvan werd het gehele complex gerestaureerd. Gelukkig maar, want de werf is niet meer weg te denken uit het beeld van de stad Workum. Het is een belangrijk onderdeel van het cultuurgoed van de stad, van de gemeente Nijefurd en de provincie Friesland.

In 1977 werd de Stichting Zwolsmans Scheepstimmerwerf opgericht die ten doel had de werf in stand te houden voor het laten bouwen en onderhouden van rond- en platbodern jachten.

Uitgave Stichting 300 jaar Scheepstimmerwerf 'De Hoop'

Onder redactie van G. Groenhof
Nederlands, 232 pagina's, januari 1996
ISBN10  9090091203
 

Terug naar vorige pagina