Het vlakke land en het zeil

Handboek varen met Platbodemjachten

Oude vakkennis en vaardigheden raken maar al te snel in vergetelheid. Dat gold ook bijna voor het omgaan met traditionele Nederlandse vaartuigen, tot men besefte dat deze kennis ook in de 21ste eeuw nog veel kan bijdragen aan de kwaliteit van de watersport. Onze voorouders bevoeren de Nederlandse wateren met speciaal daarvoor ontwikkelde zeilschepen. De voortdurende aanpassingen en verbeteringen die zij in hun schepen aanbrachten, hebben geleid tot een graad van perfectie die nog steeds bewondering afdwingt.

Jan Kooijman, de nestor van het platbodemvaren, vatte zijn kennis van de bouwtechnieken en jarenlange vaarervaring samen in Het vlakke land en het zeil. Zeiltrim, zeiltechniek en het werken met zwaarden vormen een belangrijk deel van dit standaardwerk. Maar ook hoofdstukken over toertochten, wedstrijdzeilen en admiraalzeilen met een platbodem vertellen het verhaal van eigentijds zeilplezier met de klassiekers binnen het Hollandse waterlandschap.

Deze uitgave gaat een beetje over vaarhistorie en veel over watersport, want de platbodem was en is het meest geschikte zeilschip van Nederland, omdat je er overal mee kunt komen. Daarnaast hebben eb en vloed geen greep op dit type schip. We hebben hier een standaardwerk in handen, want in maar liefst 23 hoofdstukken komen we alles te weten over varen met de Nederlandse platbodem. Hoe zeil je ermee en hoe deden ze dat vroeger? Wat is de tuigage en hoe zag die er vroeger uit, enz. Nu is er nauwelijks verschil in aan te geven, omdat nieuwe platbodems allemaal afgeleid zijn van oude types, maar toch er is zorgvuldig omgegaan met het historisch bewustzijn ten opzichte van het onderwerp. Ter verduidelijking talloze fraaie tekeningen en kleurenfoto's. De laatste twee hoofdstukken handelen over de aanschaf van een platbodemjacht en het onderhoud. Ook wordt heel summier de renovatie aangestipt. Met verklarende woordenlijst en literatuuropgave.

De Auteur

Jan Kooijman. Jachtbouwer en auteur. Was de oprichter van de werf Kooijman en De Vries, thans Jachtwerf Van Rijnsoever te Deil a/d Linge en van Heech bij de Mar te Heeg in Friesland. Hij schreef en schrijft boeken over traditionele zeilvaartuigen.

Uitgeverij Hollandia

Hardcover, 254 pagina's, oktober 2009
ISBN 90 6410 382 8

Spiegel der Zeilvaart

In de Spiegel der Zeilvaart  hebben regelmatig artikelen gestaan over leven en werk van de auteur, Jan Kooijman. In september 1988 verscheen het artikel 'Ontmoeting met Jan Kooijman' van de hand van Joost Jonker.

SSRP Wisselprijzen

Jan Kooijman heeft in 1989 de WH de Vosprijs en in 2005 de Aureliaprijs voor zijn werk ontvangen.

Drie jaar geleden heeft Elly Meijn het initiatief genomen om een maritieme website op te zetten. Zij schrijft recensies voor de Spiegel der Zeilvaart en vertaalt maritiem getinte boeken. Haar vriend, Ron de Vos, schrijver/journalist, kreeg van verschillende schrijvers te horen dat het maritieme boek is ondergegaan in de storm van het commerciële boek. Hoe zou dit tij kunnen worden gekeerd, was de vraag die zij zich stelden. En zo werd de website Maritieme Schrijvers in het leven geroepen. Velen werden aangeschreven en tot aan nu hebben zich 33 schrijvers aangemeld, onder wie drie Belgische schrijvers.

Terug naar vorige pagina